Tryb podstawowy : „Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na funkcję zakładu opieki zdrowotnej na potrzeby Ośrodka Terapeutycznego w Smolnikach”