Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Kontakt – Rejestracja: 87 562 64 00

Godziny pracy poradni:
Wtorek – 12:00 – 18:00
Środa – 08:00 – 15:35
Czwartek – 12:00 – 14:45
Piątek – 8:00 – 15:35