Pododdział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 65, Sekretariat: (087) 562 64 79

Główną metodą leczenia stosowaną na tutejszym oddziale jest psychoterapia grupowa połączona z elementami psychoterapii indywidualnej i psychoedukacji. W pracy korzystamy też z innych metod oddziaływania takich jak: muzykoterapia, arteterapia, ćwiczenia relaksacyjne, psychorysunek, i inne. Jeśli stan pacjenta tego wymaga stosowane jest również racjonalna farmakoterapia.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty. Oddział funkcjonuje w trybie całodobowym. Pacjenci mają możliwość skorzystania z przepustki. Czas terapii jest ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości pacjenta. Zespół terapeutyczny stanowią: lekarze psychiatrzy, psycholodzy kliniczni, terapeuci, pielęgniarki, muzykoterapeuta. Zespół pracuje pod superwizją. Rozpoczęcie leczenia jest dobrowolne. Na rozmowę kwalifikacyjną należy przynieść skierowanie od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego (dostępny wzór na stronie ) oraz posiadaną dokumentację medyczną również z zakresu chorób somatycznych. Podczas pierwszej rozmowy z lekarzem następuje kwalifikacja do leczenia na oddziale nerwic i ustalany jest termin przyjęcia.