Oddział Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych

Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 64, Sekretariat: (087) 562 64 67

Oddział całodobowy dla osób ( kobiet i mężczyzn ) uzależnionych od alkoholu, ubezpieczonych i nie ubezpieczonych. Celem programu terapii uzależnienia jest przygotowanie pacjentów do utrzymania trwałej abstynencji oraz życia w trzeźwości poprzez rozbudzenie świadomości własnego uzależnienia i rozpoczęcie procesu adaptacji do swojej choroby. Podstawową formą leczenia jest psychoterapia. Leczenie trwa 8 tygodni. Oddział współpracuje z poradnią terapii uzależnień oraz ośrodkami wsparcia. Podstawową metodą leczenia jest intensywna grupowa i indywidualna psychoterapia, prowadzona w blokach tematycznych:

Psychoedukacja

Tożsamość alkoholowa

Destrukcja alkoholowa

Umiejętności ważne dla trzeźwego życia.

Zasady przyjęć. Pacjenci są przyjmowani: skierowani przez Poradnię Odwykową, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Poradni Zdrowia Psychicznego, po odtruciu w Pododdziale Detoksykacji, przez inne oddziały szpitalne.

Pacjenci  zgłaszający się na oddział powinni posiadać: Dowód osobisty, legitymację  ubezpieczeniową, skierowanie z poradni uzależnień , specjalisty psychiatry, lekarza rodzinnego, ubranie na zmianę, dresy, tenisówki, bieliznę osobista, kapcie, pidżamę , ręczniki, przybory toaletowe

Ze względu na intensywny psychoterapeutyczny charakter programu pacjent na terapię nie zabiera odbiorników radiowych i TV – telefonu komórkowego – prasy, literatury. Oddział dysponuje biblioteczką, siłownią, sprzętem RTV. Pacjenci mają możliwość komunikowania się z najbliższymi – podczas odwiedzin w niedziele i święta w godz. 10.00 – 13,00 13.00 – 17,00 – poprzez korespondencję – poprzez rozmowy z automatu telefonicznego / karty : chip Pacjent uzależniony / obywatel polski/ nie posiadający ubezpieczenia zdrowotnego również jest leczony bezpłatnie. Pododdział detoksykacji W pododdziale prowadzimy diagnostykę i leczenie osób z alkoholowym zespołem abstynencyjnym Celem naszych działań jest detoksykacja oraz motywowanie do podjęcia terapii uzależnień.