Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Kontakt-Rejestracja: 87 562 64 70

Godziny pracy Poradni:
Poniedziałek 07:30 – 20:00
Wtorek 07:30 – 20:00
Środa 07:30 – 20:00
Czwartek 07:00 – 19:35
Piątek 07:30 – 19:35

W poradni prowadzimy działania profilaktyczne i lecznicze, pomagamy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. Udzielamy pomocy wszystkim potrzebującym osobom. Głównym zakresem naszych działań jest: Diagnozowanie pacjentów uzależnionych od alkoholu, konstruowanie osobistych programów terapii, leczenie i rehabilitacja, prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, kontaktowanie się w razie potrzeby z rodzinami pacjentów.Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzaleźnienia od alkoholu w Suwałkach ma najlepszą w województwie ofertę terapeutyczną:
– IV etapowe leczenie osób uzależnionych .1 etap podstawowy, 2 etapy rehabilitacyjne, 3 etap pogłębiony , 4 etap after-care-tj. 9 grupowych zajęć terapeutycznych w tygodniu (oraz maratony terapeutyczne).
– III- etapowe leczenie osób współuzależnionych : 1 etap wstępny, 2 etap podstawowy, 3 – trening umiejętności interpersonalnych (4 mitingi w tygodniu).
W sumie daje to 16 grupowych zajęć terapeutycznych w tygodniu , które odbywają się w 3 salach terapeutycznych.