Pododdział Terapii dla Uzależnionych od Alkoholu ze Współistniejącymi Innymi Zaburzeniami Psychicznymi

Kontakt: 87 5626438 – Punkt Pielęgniarski, 87 5626448, 87 5626466 – Terapeuci