Pododdział psychiatryczny dla chorych somatycznie

Kontakt: (087) 562 64 40, 562 64 33, 562 64 37

Oddział powstał w trosce o ludzi, którzy mimo schorzeń psychofizycznych chcą czynnie uczestniczyć w życiu społecznym. Pomaga również tym, którzy czują się bezradni w związku z chorobą najbliższych. Wykwalifikowana kadra dba o to, aby osoby przebywające w oddziale uzyskały pomoc w zakresie poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego.

Prowadzimy: diagnostykę i  leczenie zespołów  depresyjnych i lękowych, diagnostykę i leczenie zaburzeń psychotycznych u osób w podeszłym wieku  i zaburzeń psychotycznych u chorych internistycznie.

Leczymy: Choroby na podłożu psychosomatycznym, choroby czynnościowe układu pokarmowego, przewlekłe zespoły bólowe /korzeniowe i inne nerwobóle, choroby wieku podeszłego, zespoły otępienne, zaburzenia nastroju na podłożu organicznym, inne zaburzenia na tle organicznym, stany chorobowe po urazach głowy, m.in.: Zaburzenia nastroju i osobowości – inne stany deficytowe.

Prowadzimy terapię zajęciową, rehabilitacje fizyczną, spotkania poprawiające sprawność ruchową pacjentów. Pacjentom zapewniamy pracę indywidualną z psychologiem oraz cotygodniowe spotkania społeczności. W oddziale pracują lekarze specjaliści psychiatrzy, internista, psycholodzy wykwalifikowana kadra pielęgniarska i terapeuci zajęciowi. Oddział zapewnia pacjentom pomoc w rozwiązywaniu spraw socjalno – bytowych poprzez pracownika socjalnego.

Oddział powstał w trosce o ludzi, którzy mimo schorzeń psychofizycznych chcą czynnie uczestniczyć w życiu społecznym. Pomaga również tym, którzy czują się bezradni w związku z chorobą najbliższych. Wykwalifikowana kadra dba o to, aby osoby przebywające w oddziale uzyskały pomoc w zakresie poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego.

Prowadzimy: diagnostykę i  leczenie zespołów  depresyjnych i lękowych, diagnostykę i leczenie zaburzeń psychotycznych u osób w podeszłym wieku  i zaburzeń psychotycznych u chorych internistycznie.

Leczymy: Choroby na podłożu psychosomatycznym, choroby czynnościowe układu pokarmowego, przewlekłe zespoły bólowe /korzeniowe i inne nerwobóle, choroby wieku podeszłego, zespoły otępienne, zaburzenia nastroju na podłożu organicznym, inne zaburzenia na tle organicznym, stany chorobowe po urazach głowy, m.in.: Zaburzenia nastroju i osobowości – inne stany deficytowe.

Prowadzimy terapię zajęciową, rehabilitacje fizyczną, spotkania poprawiające sprawność ruchową pacjentów. Pacjentom zapewniamy pracę indywidualną z psychologiem oraz cotygodniowe spotkania społeczności. W oddziale pracują lekarze specjaliści psychiatrzy, internista, psycholodzy wykwalifikowana kadra pielęgniarska i terapeuci zajęciowi. Oddział zapewnia pacjentom pomoc w rozwiązywaniu spraw socjalno – bytowych poprzez pracownika socjalnego.