Oddział Psychiatryczny

Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 16, Sekretariat: (087) 562 64 24

Oddział ogólno-psychiatryczny zapewnia całodobową opiekę osobom z zaburzeniami psychicznymi wraz ze świadczeniami w zakresie diagnostyki. Stosujemy najnowsze metody leczenia farmakologicznego, prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową. W miarę potrzeb udzielane są konsultacje specjalistów w różnych dziedzinach medycyny. Zapewniamy niezbędną w procesie leczenia diagnostykę laboratoryjną. Prowadzimy:
– diagnostykę psychologiczną
– zajęcia terapeutyczne
– terapię zajęciową
– społeczność pacjentów
– badania diagnostyczne niezbędne w procesie leczenia i ustalenia procesu terapeutycznego

Pacjenci korzystają z rehabilitacji, udostępniamy także salę rehabilitacyjną do ćwiczeń. W ramach terapii zajęciowej pacjenci korzystają z muzykoterapii i choreoterapii. Odwiedziny odbywają się codziennie. Informacji na temat stanu zdrowia pacjenta udziela ordynator za zgodą pacjenta.