Oddział Dzienny Psychiatryczno-Rehabilitacyjny

Kontakt:  (087) 562 64 52, (087) 562 64 73

Oddział Dzienny Psychiatryczny przeznaczony jest do kompleksowej terapii i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi wymagającymi specjalistycznej pomocy wykraczającej poza możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego ale nie wymagających całodobowej hospitalizacji. Zajęcia terapeutyczne na Oddziale odbywają się od pn. do pt., w godz. 8.30 – 13.30, po czym pacjenci wracają do swojego środowiska.

Na oddział przyjmowane są osoby z następującymi schorzeniami psychicznymi:
– psychozy
– zaburzenia afektywne
– zaburzenia osobowości
– zaburzenia lękowe
– zaburzenia na podłożu organicznym
– zaburzenia adaptacyjne

Przyjęcie na oddział odbywa się na postawie skierowania wystawionego przez lekarza rodzinnego lub lekarza psychiatrę, po ustaleniu terminu rozpoczęcia terapii.

Program terapeutyczny oddziału obejmuje:
– farmakoterapię
– społeczność terapeutyczną
– psychoterapię podtrzymującą grupową i indywidualną
– psychorysunek
– psychoedukację
– zajęcia integracyjno-ruchowe
– treningi umiejętności społecznych

Zespół terapeutyczny Oddzialu składa się z lekarza psychiatry, pielegniarki, psychologa, psychoterapeuty oraz terapeuty zajeciowego.

Kontakt:
tel. 87 5626452
tel. 87 5626473
w godz. 8:00 –  9:00
13:30 – 15:00