Poradnie

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych:

87 5626471

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

87 5626400

 

Poradnia Psychologiczna

87 5626470

 

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

87 5626470

 

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

87 5626470

 

Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego)

87 5626473