TAPA

TRANSGRANICZNA AKADEMIA PSYCHIATRII AKTYWNEJ

Informacje o budżecie i finansowaniu

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki, informuje, że na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 30.07.2014 otrzymał środki finansowe na rozpoczęcie i realizację projektu pt. Transgraniczna akademia psychiatrii aktywnej” realizowanego w programie pn. „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Środki finansowe na realizację projektu pt: „ Transgraniczna akademia psychiatrii aktywnej” w wysokości: 9.312.532,00 PLN ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Całkowite wydatki kwalifikowane: 11.640.665,00 PLN Łączna wartość projektu: 11.640.665,00 PLN
20 % z całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych to środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku z budżetu województwa podlaskiego.

Cele i założenia projektu

W ramach projektu SPSPZOZ w Suwałkach przeprowadzi poniższe działania:

– przeprowadzi rozbudowę infrastruktury szpitalnej,
– zakupi nowoczesne wyposażenie do sal chorych,
– zorganizuje Spartakiady dla pacjentów i ich rodzin,
– przeprowadzi szkolenia językowe dla personelu szpitala,
– uruchomi Punkt wsparcia i informacji dla pacjentów i ich rodzin.