O szpitalu

POPRAWA STANU PSYCHICZNEGO ZDROWIA CHOREGO PRZY PEŁNYM POSZANOWANIU PRAW PACJENTA POCZUCIE JEGO ZAUFANIA I BEZPIECZEŃSTWA W CAŁYM PROCESIE LECZENIA

TO NASZA MISJA

 

  Szpital powstał w 1990 r., początkowo działał w strukturze Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach. Od 1991 roku funkcjonuje jako Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

  Nasza oferta skierowana jest do osób wymagających pomocy w zakresie chorób psychicznych, psychosomatycznych, geriatrycznych zaburzeń emocjonalnych, leczenia uzależnień oraz detoksykacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom dzisiejszych czasów nasz Szpital otworzył Centrum Zdrowia Psychicznego oraz Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży mieszczące się w Suwałkach, Becejłach, Sokółce, Augustowie i Sejnach.
  Na terenie szpitala pod nadzorem terapeutów odbywają się warsztaty terapii zajęciowej. Prowadzona jest również muzykoterapia. W placówce znajduje się sala rehabilitacji wyposażona w sprzęt do ćwiczeń. Każdy oddział posiada pomieszczenia wyposażone w sale terapeutyczne i pomieszczenia do terapii indywidualnej oraz świetlicę z telewizorem. Szpital zapewnia również możliwość w uczestnictwie we mszy w tutejszej kaplicy oraz dostęp do Internetu bezprzewodowego, telefonu, kiosku, baru w którym można zakupić posiłki.
  Po zakończeniu hospitalizacji nasi pacjenci mają możliwość kontynuacji leczenia w poradniach funkcjonujących w strukturze Szpitala. Dzięki prowadzonej rehabilitacji psychicznej i zapewnieniu przez naszych pracowników opieki nad pacjentem w środowisku domowym, chorzy nie są pozostawieni sami sobie. Ponadto Szpital zapewnia pacjentom wszelką pomoc w rozwiązywaniu spraw socjalnych i bytowych.

  W ramach Szpitala działa również Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny który przeznaczony jest do udzielania całodobowych świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych dla kobiet i mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi niepełnosprawnością psychiczną uniemożliwiającą samodzielne funkcjonowanie w środowisku oraz w przypadku braku możliwości opieki ze strony rodziny.

  Zdrowie psychiczne jest dla nasz najwyższą jakością. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach (SP SPZOZ) to miejsce, które tworzą przede wszystkim ludzie. To oni – specjaliści o wysokich kwalifikacjach – dyrekcja, lekarze, kadra pielęgniarska, ratownicy medyczni, a także pracownicy administracyjni swoją codzienną pracą dbają o najwyższy cel, jakim jest dobro i zdrowie pacjenta.