O szpitalu

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Szpital powstał w 1990 r., początkowo działał w strukturze Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach. Od 1991 roku funkcjonuje jako Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

Aktualnie posiadamy 282 łóżka stacjonarne (82 – oddział psychiatryczny, 60 – oddział psychosomatyczny, 75 – oddział leczenia uzależnień i zaburzeń emocjonalnych, 65 – zakład pielęgnacyjno opiekuńczy psychiatryczny) oraz 31 miejsc dziennych (15 – psychiatrycznych geriatrycznych i 16 – psychiatryczno – rehabilitacyjnych).

Nasza oferta skierowana jest do osób wymagających pomocy w zakresie chorób psychicznych, psychosomatycznych, geriatrycznych zaburzeń emocjonalnych, leczenia uzależnień oraz detoksykacji,

Po zakończeniu leczenia pacjenci mają możliwość kontynuacji leczenia poradniach funkcjonujących w strukturze szpitala. Bardzo atrakcyjną ofertą skierowaną do pacjentów po zakończonym leczeniu w oddziałach jest rehabilitacja psychiatryczna i opieka nad chorym w środowisku domowym.

Szpital zapewnia pacjentom wszelką pomoc w rozwiązywaniu spraw socjalnych i bytowych. Pacjenci podczas pobytu w szpitalu mają możliwość uczestniczyć codziennie we mszy w kaplicy tutejszego szpitala. Na terenie szpitala pod nadzorem terapeutów odbywają się warsztaty terapii zajęciowej. Prowadzona jest muzykoterapia.

W placówce znajduje się sala rehabilitacji wyposażona w sprzęt do ćwiczeń. Każdy oddział posiada pomieszczenia wyposażone w sale terapeutyczne i pomieszczenia do terapii indywidualnej oraz świetlicę z telewizorem. Szpital zapewnia również dostęp do Internetu bezprzewodowego, telefonu, kiosku, baru w którym można zakupić posiłki.