Oddziały i Poradnie

Oddział Psychiatryczny

– Pododdział Psychiatryczny I
87 5626417

– Pododdział Psychiatryczny II
87 5626427

Oddział Dzienny Psychiatryczny

87 5626471

Oddział psychogeriatryczny

– Pododdział psychiatryczny dla chorych somatycznie
87 5626434
87 5626439

– Pododdział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny
87 5626439

Oddział Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych

– Pododdział Detoksykacji
87 5626463

Pododdział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

 87 5626467

Oddział Dzienny Terapii Nerwic

87 5626467

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny

 87 5626483

Oddział Dzienny Psychiatryczno-Rehabilitacyjny

 87 5626452