Oddziały i Poradnie

Oddział Psychiatryczny

– Pododdział Psychiatryczny I
87 5626417

– Pododdział Psychiatryczny II
87 5626427

Oddział Psychosomatyczny (internistyczno-psychiatryczny)

– Pododdział z odcinkiem geriatrycznym
87 5626434
87 5626439

– Pododdział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny
87 5626439

Oddział Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych

– Pododdział Detoksykacji
87 5626463

Pododdział Leczenia zaburzeń nerwicowych

 87 5626445

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny

 87 5626483

Oddział Dzienny Psychiatryczno-Rehabilitacyjny

 87 5626452