Oddziały

Oddział Psychiatryczny

– Pododdział Psychiatryczny I
87 5626416

– Pododdział Terapii dla Uzależnionych od Alkoholu ze Współistniejącymi  Innymi Zaburzeniami Psychicznymi

 87 5626438

 87 5626448

 87 5626466

– Pododdział Psychiatryczny II
87 5626424

Oddział Dzienny Psychiatryczny

87 5626471

Oddział psychogeriatryczny

87 5626433

– Pododdział psychiatryczny dla chorych somatycznie
87 5626440
87 5626437

Oddział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny

87 5626402

Oddział Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych

– Pododdział Detoksykacji
87 5626463

Pododdział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

 87 5626467

Oddział Dzienny Terapii Nerwic

87 5626467

Oddział Terapii i Rehabilitacji Nerwic – Smolniki 9

87 5627402

 87 5173209

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny

 87 5626483

Oddział Dzienny Psychiatryczno-Rehabilitacyjny

 87 5626452

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży

 87 5642585

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

87 562 64 71

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

 87 5626400

Poradnia Psychologiczna

 87 5626470

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

 87 5626456

 87 5626454

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

 87 5626454

 87 5626459

 87 5626457

 87 5626469