Lista darczyńców

  W imieniu pracowników i podopiecznych chciałabym podziękować instytucjom i firmom, które wsparły nasz inicjatywę zorganizowania programu terapeutycznego w formie dwutygodniowych warsztatów w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Suwałkach, Becejłach, Sejnach, Augustowie i Sokółce podczas …