PODZIĘKOWANIE SPONSOROM ZA POMOC W ORGANIZACJI FESTYNU Z OKAZJI DNIA DZIECKA W SPECJALISTYCZNYM PSYCHIATRYCZNYM SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 3 CZERWCA W SUWAŁKACH

W imieniu naszych Podopiecznych i Pracowników pragniemy podziękowaćza oferowane wsparcie w organizacji zajęć terapeutycznych dla Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Państwa pomoc stanowi duży wkład w organizowanie form wsparcia terapeutycznego dla dzieci i młodzieży Jednocześnie, wyrażając swoją wdzięczność …

Lista darczyńców

  W imieniu pracowników i podopiecznych chciałabym podziękować instytucjom i firmom, które wsparły nasz inicjatywę zorganizowania programu terapeutycznego w formie dwutygodniowych warsztatów w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Suwałkach, Becejłach, Sejnach, Augustowie i Sokółce podczas …