Podziękowanie dla PANA Andrzeja Galińskiego Centrum Kulturystyczno- Sportowe „HEROS”

Podziękowanie 
W imieniu Pacjentów, Personelu Oddziału Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych oraz swoim własnym, składamy na ręce 

PANA 
Andrzeja Galińskiego 
Centrum Kulturystyczno- Sportowe 
„HEROS”

Serdeczne podziękowania za wypożyczenie roweru stacjonarnego na użytek pacjentów Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego ZOZ
w Suwałkach na Oddziale Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych.
Dzięki Państwa ofiarności, sprzęt przyczynił się do zdrowienia pacjentów. Pozwolił również na kształcenie zdrowego stylu życia oraz stanowił inspirację
do korzystania ze sprzętu sportowego.
Dziękując za okazane wsparcie, wyrażamy wdzięczność słowami Jana Pawła II
„Człowiek jest wielki nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Serdecznie dziękujemy, życząc jednocześnie wszelkiego dobra i pomyślności.