Sukces Roku

SUKCES ROKU 2021

Menedżer Roku w ochronie zdrowia w 2021 r.

Mamy zaszczyt poinformować  o nagrodzie, którą odebrała Pani Dyrektor Bożena Łapińska 26 stycznia jako Menadżer roku. W  konkursie „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” w kategorii placówek publicznych Pani Dyrektor zwyciężyła, zaś wyróżnienia otrzymało 5 osób. Zanim został wyłoniony laureat na najlepszych uczestników konkursu czekały dwa etapy. W pierwszym z nich Jury preselekcyjne  po wysłuchaniu kandydata oceniła  osiągnięcia zarządcze, wykształcenie, uzyskane wyróżnienia, aktualny rozwój placówki oraz plany organizacyjne na najbliższe lata. Ostatecznego wyboru kandydatów we wszystkich kategoriach dokona kapituła konkursu, w której skład wchodzą najbardziej wpływowe osoby ze świata medycyny, m.in. byli ministrowie zdrowia, wybitne osobistości ze świata medycyny oraz szefowie najważniejszych organizacji sektora medycznego. Pani Dyrektor dziękując za nagrodę powiedziała, że  kompetencje menadżerskie są niezwykle ważne dla dobrego rozwoju szpitala. Wpływają na stabilną sytuacje finansową placówki, co daje  poczucie bezpieczeństwa pracownikom i pacjentom oraz  rozwój całej organizacji, ale bez współpracy z kreatywnym, kompetentnym zespołem menadżer nie osiągnie żadnego celu. W trudnym czasie pandemii zespół pracowników  medycznych i wszystkie osoby w różnych obszarach i miejscach swojej pracy,  nie dają  i nie dały odczuć chorym, że zmagają  się także z różnymi swoimi problemami. W znakomitej większości  odpowiedzialnie realizowali swoje zadania, pozostali wrażliwi i empatyczni. Wykazali się profesjonalizmem na każdym polu działania i na różnych stanowiskach, dzięki temu świadczymy opiekę wysokiej jakości. P. Dyrektor dziękowała także Kierownictwu placówki, z  którymi  wspólnie ustala plany i strategie  szpitala.

Podkreśliła przed Gremium zgromadzonym na Gali, że to nagroda dla psychiatrii w tych trudnych czasach i sukces  Wszystkich Pracowników Szpitala.  

Zdj.  org.  Gala wręczania tytułu „Menedżer Roku w ochronie zdrowia w 2021 r. ”