ISO

Audyt dotyczący spełnienia norm jakości ISO   W dniach 18-19 lipca 2022  r. w Samodzielnym Psychiatrycznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ  odbył się audyt systemów zarządzania: ISO 9001:2015 System zarządzania jakością, Audytorzy  zewnętrzni z firmy certyfikującej po raz kolejny sprawdzali czy nasza …

OTWARCIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY II POZIOM REFERENCYJNY

OTWARCIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY  II POZIOM REFERENCYJNY Źródło  fot. Wrota Podlasia Fot.Krzysztof Bochenko 30 czerwca 2022 r. w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym ZOZ w Suwałkach zostało otwarte Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży II poziomu referencyjnego. …

Fundacja Nie widać po mnie

Program konferencji tematycznie skupił się na dwóch obszarach. Pierwszym był niewątpliwie wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne – zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Prelekcje ekspertów bardzo boleśnie pozwoliły zobaczyć z jak istotnym kryzysem zdrowia mamy do czynienia i …

Polka XXI

PANI DYREKTOR BOŻENA ŁAPIŃSKA LAUREATEM KONKURSU  POLKA  XXI w.  W KATEGORII ZDROWIE Dnia 31 maja 2022r., Dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego ZOZ w Suwałkach Pani Bożena Łapińska  odebrała Nagrodę  Polka XXI wieku w kategorii ZDROWIE. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych …