Bajkoterapia

Bajkoterapia czyli terapia przez bajki i baśnie. Od 10 listopada 2021r. w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie, będą prowadzone zajęcia z wykorzystaniem aktywizującej metody bajkoterapii, w oparciu o wybrane bajki psychoedukacyjne, psychoterapeutyczne i …

I Spartakiada i Otwarcie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Sejnach

Zdjęcie własne : Przecięcie wstęgi w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Sejnach Otwarcie kolejnego Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Sejnach, które funkcjonują przy tutejszej jednostce Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego …

Letnie warsztaty terapeutyczne

Letnie  warsztaty terapeutyczne w Ośrodkach   Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w  Sokółce, Suwałkach i Becejłach Aktywni plastycznie i kulinarnie w Ośrodku w Sokółce Cele warsztatów   –   to  pobudzanie  wyobraźni, kreatywności, postrzegania przestrzennego, ale również nauka  samodzielności …