Oddział Dzienny Terapii Nerwic

ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII NERWIC   Od 1 stycznia 2019 r.  rozpoczął działalność dzienny oddział terapii nerwic  przy Specjalistycznym Psychiatrycznym SP ZOZ w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 62. Warunkiem rozpoczęcia terapii jest posiadanie skierowania na terapię w Oddziale Dziennym Terapii Nerwic. Niezbędne …

Życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia                                W imieniu Kierownictwa Szpitala składam życzenia radości i pokoju na nadchodzące Święta oby te dni były wolne od trosk i zmartwień, napełniły otuchą, nadzieją, wiarą i szczęściem, aby był to czas pojednania i wyciszenia, …