UMOWA O POWIERZENIE GRANTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Umowa nr COVID-19.10.38  Dnia 30 października 2020r, na podstawie umowy nr COVID-l9.10.38 Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku ul. Pałacowa 3, przekazał grant Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki …

Wznowienie

Wznowienie przyjęć do  opieki stacjonarnej Specjalistyczny Psychiatryczny SPZOZ w Suwałkach   informuje, że od 9 listopada wznowiono przyjęcia do wszystkich oddziałów stacjonarnych. W  związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną  od 9 listopada  2020 r.  na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego w szpitalu psychiatrycznym …

Komunikat Covid

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY COVID -19 W SPSPZOZ  W związku ze stwierdzonymi  dodatnimi wynikami testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 wśród personelu i pacjentów hospitalizowanych w tut. placówce i dynamiczną sytuacją epidemiczną Specjalistyczny Psychiatryczny SPZOZ w Suwałkach   informuje o wstrzymaniu przyjęć planowanych w …