Letnie warsztaty terapeutyczne

Letnie  warsztaty terapeutyczne w Ośrodkach   Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w  Sokółce, Suwałkach i Becejłach Aktywni plastycznie i kulinarnie w Ośrodku w Sokółce Cele warsztatów   –   to  pobudzanie  wyobraźni, kreatywności, postrzegania przestrzennego, ale również nauka  samodzielności …

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”. Dofinansowanie projektu: 173 712,00 zł

Wyróżnienie

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach otrzymał wyróżnienie w akcji promocyjnej KFS pt. „Krajowy Fundusz Szkoleniowy – inwestycją w rozwój kompetencji”. Dnia 29 czerwca 2021r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu :Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w  …

Spotkanie przedwakacyjne

Konferencja „Spotkanie przedwakacyjne”  odbyła się  w Ośrodku  Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie  przy ul. Nowomiejskiej 4.  Celem konferencji było zaprezentowanie organizacji i funkcjonowania Ośrodka, jego zadań i możliwości współpracy międzyinstytucjonalnej, ale głównie  poruszenie problematyki  …