Rzecznik Praw Pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
Departament ds. Zdrowia Psychicznego
kancelaria@rpp.gov.pl
tel.: (22) 532 82 50

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
Pani Agnieszka Wiśniewska
Kontakt bezpośredni, tel.: 734 117 357
mail: a.wisniewska@rpp.gov.pl

Telefoniczna Informacja Pacjenta
800 190 590