UMOWA O POWIERZENIE GRANTU

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Umowa nr COVID-19.10.38

 Dnia 30 października 2020r, na podstawie umowy nr COVID-l9.10.38 Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku ul. Pałacowa 3, przekazał grant Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki, NIP 844-12-47-165, REGON 790244055, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na realizacje zadań polegających na:

– wypłacie dodatków do wynagrodzeń 25 pracownikom wykonującym pracę w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym Psychiatrycznym w okresie maj – sierpień 2020r oraz

– zakupu środków  ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla tegoż personelu.

 Całkowita wartość przekazanego grantu/dofinansowania 186 199,35 zł.

 Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Wznowienie

Wznowienie przyjęć do  opieki stacjonarnej

Specjalistyczny Psychiatryczny SPZOZ w Suwałkach   informuje, że od 9 listopada wznowiono przyjęcia do wszystkich oddziałów stacjonarnych.

W  związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną  od 9 listopada  2020 r.  na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego w szpitalu psychiatrycznym uruchomiono dodatkowo  dwadzieścia łóżek  przeznaczonych do leczenia pacjentów z zaburzeniami psychicznymi  z rozpoznanym COVID-19.

Zwracamy się jednocześnie z prośbą, aby osoby, u których występują objawy grypowe (gorączka, bóle kostno-mięśniowe, kaszel, duszność) lub osoby z dodatnim wywiadem epidemiologicznym zgłaszały ten fakt przed przyjęciem do szpitala  lub  przed wizytą w przychodni i nieprzychodzenie na wizytę do przychodni oraz postępowanie w takim przypadku zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

 Dyrektor Szpitala

 Bożena Łapińska

Komunikat Covid

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY COVID -19 W SPSPZOZ

 W związku ze stwierdzonymi  dodatnimi wynikami testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 wśród personelu i pacjentów hospitalizowanych w tut. placówce i dynamiczną sytuacją epidemiczną Specjalistyczny Psychiatryczny SPZOZ w Suwałkach   informuje o wstrzymaniu przyjęć planowanych w Oddział Psychogeriatryczny, Oddział Psychosomatyczny i Oddział Psychiatryczny do końca tygodnia, tj. do poniedziałku  09.11.2020 r.

Pacjenci przebywający na ww. oddziałach mają zapewnioną opiekę personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. Pozostałe oddziały szpitala  i Centrum Zdrowia Psychicznego ( Część ambulatoryjna ) pracują bez zmian.

Zwracamy się jednocześnie z prośbą, aby osoby, u których występują objawy grypowe (gorączka, bóle kostno-mięśniowe, kaszel, duszność) lub osoby z dodatnim wywiadem epidemiologicznym proszone są o zgłoszenie tego faktu przed przyjęciem lub  przed wizytą w przychodni i nieprzychodzenie na wizytę do przychodni oraz postępowanie w takim przypadku zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

O ew. zmianach terminów poinformujemy odrębnym komunikatem.

Lek. med. Katarzyna Ulak

 Zastępca Dyr. ds. lecznictwa