Bajkoterapia

Bajkoterapia czyli terapia przez bajki i baśnie.


Od 10 listopada 2021r. w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie, będą prowadzone zajęcia z wykorzystaniem aktywizującej metody bajkoterapii, w oparciu o wybrane bajki psychoedukacyjne, psychoterapeutyczne i relaksacyjne. Dodatkowo, podczas spotkań, stosowane będą elementy arteterapii oraz muzykoterapii.
Zajęcia odbywać się będą w środy, w godzinach 16.00-17.30 i przeznaczone będą dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, z klas I-III.
Podczas zajęć dzieci uczą się m. in.:
– zasad związanych z wzajemną komunikacją;
– właściwego zachowania;
– empatii;
– wyrażania emocji;
– radzenia sobie z trudnymi emocjami, takimi jak złość, gniew, strach itp.

Zajęcia prowadzone będą przez certyfikowanych trenerów bajkoterapii, doświadczonych pedagogów i terapeutów środowiskowych naszego Ośrodka. Ilość uczestników do 15 osób w grupie.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej
   dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie

    Nowomiejska 41, 16-300 Augustów

  tel. 508-280-634

I Spartakiada i Otwarcie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Sejnach

Zdjęcie własne : Przecięcie wstęgi w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Sejnach

Otwarcie kolejnego Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Sejnach, które funkcjonują przy tutejszej jednostce Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach. Głównym założeniem pracy kolejnego specjalistycznego ośrodka jest wdrażanie nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego pacjentów niepełnoletnich. Polega on na wsparciu psychologicznym dzieci we własnym środowisku, jak najbliżej miejsca zamieszkania czy nauki. Takie działanie ma na celu zmniejszenie hospitalizacji dzieci i młodzieży w szpitalach psychiatrycznych. Pomoc psychologiczną otrzymają dzieci i młodzież z terenu Sejn i powiatu sejneńskiego.  W Ośrodku udziela usług dwóch psychologów, czterech psychoterapeutów i dwóch psychoterapeutów środowiskowych. Do ośrodka mogą zgłaszać się rodzice z dziećmi oraz młodzież z niepokojącymi objawami związanymi z problemami psychologicznymi. Pacjenci mogą skorzystać z oferty placówki bez skierowania lekarskiego. Ośrodek ma siedzibę  przy ulicy Wojska Polskiego 60 D . Oficjalne otwarcie  połączone ze Spartakiadą  odbyło się 30 sierpnia. W uroczystości uczestniczył Poseł na Sejm Pan Jarosław Zieliński – który skierował wiele serdecznych słów pod adresem kadry Ośrodków Dziecięcych oraz przedstawiciele władz samorządowych Pani Wiesława Burnos – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego – zaangażowana w uruchomienie placówek na terenie województwa. Dziękujemy  w tym miejscu Zarządowi Województwa za okazywane wsparcie przy każdym otwarciu Ośrodków. Gościem i jednocześnie gospodarzem miejsca (ośrodek funkcjonuje w lokalu dzierżawionym od SPZOZ w Sejnach)  był Przewodniczący Komisji Zdrowia  Radny Wojewódzki a jednocześnie Dyrektor SPZOZ w Sejnach  Pan Waldemar  Kwaterski. W spotkaniu uczestniczył także  Radny Wojewódzki Pan Bogdan Dyjuk. Miasto Sejny i Powiat Sejneński reprezentowali  Burmistrz Miasta Sejny Pan Arkadiusz Adam Nowalski oraz Starosta Sejneński  Pan Maciej Tomasz Plesiewicz, którzy pomimo gorącego okresu sesji miasta i powiatu wzięli udział w spotkaniu.

Otwarciu ośrodka, towarzyszyła Spartakiada, pt. ,,Wszyscy gramy do jednej bramki”, w której dzieci z Ośrodków rywalizowały w różnych wyzwaniach sportowych – ogromny udział w  przedsięwzięciu miał Pan Dyrektor Krzysztof Tur, który udostępnił nam salę gimnastyczną i okazał niesłychane wsparcie organizacyjne.  Bardzo dziękujemy też  Władzom Miasta  Sejny  za współpracę przy organizacji.  W uroczystości wzięła także udział Pani Anna Kumiszcza – członek Rady Społecznej Szpitala Psychiatrycznego oraz Dyrektorzy Szkół, Ośrodków, Poradni  – Wszystkim Państwu dziękujemy i  zapraszamy do współpracy.

Nie byłoby uroczystości bez pomocy pracowników Szpitala –  Pracownikom Ośrodków  oraz terapeutom zajęciowym i wszystkim zaangażowanym w to spotkanie  – bardzo dziękuję za dodatkową pracą oraz czas, którego nie liczyli w dniach przygotowań. Dziękuję dzieciom, młodzieży – wszystkim  uczestnikom Spartakiady a także ich rodzicom i opiekunom za współpracę. Powodzenia w roku szkolnym.  

Dyrektor Szpitala

Bożena Łapińska

 

   

 Zdjęcia własne: I Spartakiada Ośrodków w Sejnach

Letnie warsztaty terapeutyczne

Letnie  warsztaty terapeutyczne

w Ośrodkach   Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w  Sokółce, Suwałkach i Becejłach

Aktywni plastycznie i kulinarnie w Ośrodku w Sokółce

Cele warsztatów   –   to  pobudzanie  wyobraźni, kreatywności, postrzegania przestrzennego, ale również nauka  samodzielności  i  pracy w zespole. Wychodzimy z założenia, że poprzez zachęcanie dzieci do twórczych działań manualnych otrzymują one porcję umiejętności  współpracy w grupie, radzenia z problemami –  jednocześnie wspaniale bawiąc się i ucząc się jak spędzać czas wolny. Nie ma miejsca na nudę !   Warsztaty organizujemy dla różnych grup wiekowych  od najmłodszych po młodzież starszą.

Zajęcia w Sokółce  prowadzone są pod kierunkiem terapeutów środowiskowych.  

Planujemy w Sokółce  kulinarne zajęcia terapeutyczne  z profesjonalnym pokazem robienia i pieczenia pizzy.

 Ośrodki w Suwałkach i Becejłach połączyły siły terapeutyczne.

W Ośrodku w Becejłach odbyła się grupa terapeutyczna dla dzieci w wieku 7 – 10 lat. Grupa liczyła 7 podopiecznych, którzy pracowali nad emocjami i relacjami pod opieką psychoterapeutów Żanety Malesińskiej i Anny Meller, a także terapeuty  środowiskowego  Piotra Olkowskiego.

Pierwszego dnia poznawaliśmy się, integrowaliśmy, obserwowaliśmy siebie nawzajem, próbując znaleźć miejsce dla siebie. Terapeuci starali się rozumieć i nazywać pobudzenie grupy, rozumiane jako lęk przed nieznanym, niepewność w nowej sytuacji. Dzieciaki wykazały się ogromną kreatywnością.

Kolejnego dnia tematem grupy było kreatywne rozwiązywanie problemów. Uczestnicy warsztatów  chętniej współpracują, kiedy uginamy się przed prośbą pójścia nad rzekę i przełożenia ogniska na dziś. Czują wtedy, że ich zdanie bardzo się dla nas liczy i pracują z zaangażowaniem.

Trzeciego dnia uczymy się jak sobie radzić sobie z frustracją, gdy zamierzone cele nie są realizowane. Uczymy się planowania i podejmowania działań, gdy zdarzają się nam niepowodzenia. Udaje się ponazywać przeżywane emocje, od złości, przez smutek, po strach. Terapeuci pokazują jak reagować w takich sytuacjach. Dochodzi do pojednania, a potem nawet do wzajemnego wsparcia. Grupa współpracuje i dobrze się bawi. Wszyscy próbują namówić terapeutów na możliwość pływania, jednak konsekwentnie udaje się zostać przy „moczeniu nóg”.

Czwarty dzień to praca z emocjami, radzenie sobie z żalem, obrażaniem i ocenianiem. Próba panowania nad odwetem. W tanecznym układzie zdejmujemy rycerską zbroję i uczymy się wyrażać emocje. Zastanawiamy się wspólnie nad sytuacjami, które nas złoszczą. Nam dorosłym też się dostaje, że bywamy nieznośni. Potem korzystamy z treningu relaksacyjnego. Choć niektórym trudno zostać w bezruchu, wszyscy kończymy go z sukcesem. W czasie wolnym współpracujemy ze sobą rozstawiając namioty, grając w piłkę i brodząc po rzece.

Piąty dzień to czas rozstania. Trudny szczególnie dla dzieciaków, które doznały już rozstań z powodu rozwodu rodziców, śmierci bliskich, czy częstych rozstań z powodu wyjazdów. Każdy koniec, niezależnie czy jest się dorosłym, czy dzieckiem, to mierzenie się między innymi ze smutkiem. Pracujemy nad tym, by z nim sobie poradzić. Tego dnia pracujemy nad poczuciem własnej wartości, żeby dzieciaki zabrały ze sobą dobre doświadczenia. Smutek rozstania staramy się osłodzić słodką niespodzianką.

Druga grupa  terapeutyczna w Ośrodku  w Becejłach to  dzieci w wieku 5-6 lat prowadzona przez psychologów Panią Natalię Głowacką i Panią Annę Wasilewską  oraz Dianę Pryzmont -Karniłowicz – Terapeutkę  środowiskową.

Celem warsztatów było  budowanie świadomości siebie oraz emocji u dzieci, nauka radzenia z nimi oraz ćwiczenie umiejętności  społecznych. Zajęcia psychoedukacyjne, psychorysunek, gry oraz relaksacja,  ale także czas na swobodną zabawę. Dzieci niewątpliwie skorzystały z grupy terapeutycznej  i wszyscy zgodnie wyrazili swoje zadowolenie i radość. Wszystkim uczestnikom i rodzicom przekazano informacje o dalszych możliwościach oddziaływań terapeutycznych.

Razem wykonaliśmy sporo dobrej terapeutycznej pracy. Życzymy wspólnego rodzinnego czasu i dobrych wspomnień z wakacji 😊.