Letnie warsztaty terapeutyczne

Letnie  warsztaty terapeutyczne

w Ośrodkach   Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w  Sokółce, Suwałkach i Becejłach

Aktywni plastycznie i kulinarnie w Ośrodku w Sokółce

Cele warsztatów   –   to  pobudzanie  wyobraźni, kreatywności, postrzegania przestrzennego, ale również nauka  samodzielności  i  pracy w zespole. Wychodzimy z założenia, że poprzez zachęcanie dzieci do twórczych działań manualnych otrzymują one porcję umiejętności  współpracy w grupie, radzenia z problemami –  jednocześnie wspaniale bawiąc się i ucząc się jak spędzać czas wolny. Nie ma miejsca na nudę !   Warsztaty organizujemy dla różnych grup wiekowych  od najmłodszych po młodzież starszą.

Zajęcia w Sokółce  prowadzone są pod kierunkiem terapeutów środowiskowych.  

Planujemy w Sokółce  kulinarne zajęcia terapeutyczne  z profesjonalnym pokazem robienia i pieczenia pizzy.

 Ośrodki w Suwałkach i Becejłach połączyły siły terapeutyczne.

W Ośrodku w Becejłach odbyła się grupa terapeutyczna dla dzieci w wieku 7 – 10 lat. Grupa liczyła 7 podopiecznych, którzy pracowali nad emocjami i relacjami pod opieką psychoterapeutów Żanety Malesińskiej i Anny Meller, a także terapeuty  środowiskowego  Piotra Olkowskiego.

Pierwszego dnia poznawaliśmy się, integrowaliśmy, obserwowaliśmy siebie nawzajem, próbując znaleźć miejsce dla siebie. Terapeuci starali się rozumieć i nazywać pobudzenie grupy, rozumiane jako lęk przed nieznanym, niepewność w nowej sytuacji. Dzieciaki wykazały się ogromną kreatywnością.

Kolejnego dnia tematem grupy było kreatywne rozwiązywanie problemów. Uczestnicy warsztatów  chętniej współpracują, kiedy uginamy się przed prośbą pójścia nad rzekę i przełożenia ogniska na dziś. Czują wtedy, że ich zdanie bardzo się dla nas liczy i pracują z zaangażowaniem.

Trzeciego dnia uczymy się jak sobie radzić sobie z frustracją, gdy zamierzone cele nie są realizowane. Uczymy się planowania i podejmowania działań, gdy zdarzają się nam niepowodzenia. Udaje się ponazywać przeżywane emocje, od złości, przez smutek, po strach. Terapeuci pokazują jak reagować w takich sytuacjach. Dochodzi do pojednania, a potem nawet do wzajemnego wsparcia. Grupa współpracuje i dobrze się bawi. Wszyscy próbują namówić terapeutów na możliwość pływania, jednak konsekwentnie udaje się zostać przy „moczeniu nóg”.

Czwarty dzień to praca z emocjami, radzenie sobie z żalem, obrażaniem i ocenianiem. Próba panowania nad odwetem. W tanecznym układzie zdejmujemy rycerską zbroję i uczymy się wyrażać emocje. Zastanawiamy się wspólnie nad sytuacjami, które nas złoszczą. Nam dorosłym też się dostaje, że bywamy nieznośni. Potem korzystamy z treningu relaksacyjnego. Choć niektórym trudno zostać w bezruchu, wszyscy kończymy go z sukcesem. W czasie wolnym współpracujemy ze sobą rozstawiając namioty, grając w piłkę i brodząc po rzece.

Piąty dzień to czas rozstania. Trudny szczególnie dla dzieciaków, które doznały już rozstań z powodu rozwodu rodziców, śmierci bliskich, czy częstych rozstań z powodu wyjazdów. Każdy koniec, niezależnie czy jest się dorosłym, czy dzieckiem, to mierzenie się między innymi ze smutkiem. Pracujemy nad tym, by z nim sobie poradzić. Tego dnia pracujemy nad poczuciem własnej wartości, żeby dzieciaki zabrały ze sobą dobre doświadczenia. Smutek rozstania staramy się osłodzić słodką niespodzianką.

Druga grupa  terapeutyczna w Ośrodku  w Becejłach to  dzieci w wieku 5-6 lat prowadzona przez psychologów Panią Natalię Głowacką i Panią Annę Wasilewską  oraz Dianę Pryzmont -Karniłowicz – Terapeutkę  środowiskową.

Celem warsztatów było  budowanie świadomości siebie oraz emocji u dzieci, nauka radzenia z nimi oraz ćwiczenie umiejętności  społecznych. Zajęcia psychoedukacyjne, psychorysunek, gry oraz relaksacja,  ale także czas na swobodną zabawę. Dzieci niewątpliwie skorzystały z grupy terapeutycznej  i wszyscy zgodnie wyrazili swoje zadowolenie i radość. Wszystkim uczestnikom i rodzicom przekazano informacje o dalszych możliwościach oddziaływań terapeutycznych.

Razem wykonaliśmy sporo dobrej terapeutycznej pracy. Życzymy wspólnego rodzinnego czasu i dobrych wspomnień z wakacji 😊.

 

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu: 173 712,00 zł

Wyróżnienie

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach otrzymał wyróżnienie w akcji promocyjnej KFS pt. „Krajowy Fundusz Szkoleniowy – inwestycją w rozwój kompetencji”. Dnia 29 czerwca 2021r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu :Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w  województwie podlaskim”.

W latach 2019-2020 w SPSPZOZ w Suwałkach przeprowadzono szereg kursów podnoszących kwalifikacje pracowników. Uczestnikami w szkoleniach byli lekarze, pielęgniarki oraz opiekunowie medyczni. Przeprowadzono niżej wymienione szkolenia:

  1. „Wywiad i badania fizykalne” – 17 pielęgniarek
  2. „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” – 24 pielęgniarki i 10 lekarzy
  3. „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiologicznego u dorosłych” – 18 pielęgniarek
  4. „Edukator w cukrzycy” – 28 pielęgniarek
  5. „Podstawowe zabiegi resuscytacyjne” – kurs dokształcający, w którym uczestniczyło 97 pracowników

Spotkanie przedwakacyjne

Konferencja „Spotkanie przedwakacyjne”  odbyła się  w Ośrodku  Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie  przy ul. Nowomiejskiej 4.

 Celem konferencji było zaprezentowanie organizacji i funkcjonowania Ośrodka, jego zadań i możliwości współpracy międzyinstytucjonalnej, ale głównie  poruszenie problematyki  w zakresie promocji i profilaktyki zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży przed okresem wakacji. Podczas konferencji  zaprezentowano  interesujące referaty dotyczące  wsparcia kryzysowego u dzieci  i diagnozowania potrzeb bezpieczeństwa u dzieci w wieku szkolnym.  Rewelacyjny wykład o budowaniu więzi  emocjonalnej  z rodzicami jako  najważniejszego czynnika chroniącego dzieci przed podejmowaniem zachowań ryzykownych p.t. Wakacje czas dzieci i rodziców  zaprezentowała Pani Żaneta Malesińska – koordynator Ośrodka. Zwróciła uwagę na  zauważalny problem  relacji między rodzicami a dziećmi i ich wpływ na późniejsze przyjmowanie przez młodych ludzi negatywnych postaw (używanie przez dzieci substancji psychoaktywnych, dopuszczaniu się aktów agresji, łamaniu prawa czy przedwczesnej inicjacji seksualnej). Podkreśliła rolę jakości relacji rodzic – dziecko   „Więzy rodzinne to nie tyle czas ale jego  jakość … w zdrowej rodzinie jest miejsce na całą paletę emocji od radości, szczęścia,  po smutek żal a nawet złość..„ Podkreśliła także, że  wakacyjny wyjazd to znakomita okazja  aby sprawdzić jak wygląda równowaga między wolnością dzieci a ograniczeniami narzuconymi przez rodziców…” . Z kolei Pani Julia Chomiczewska psychoterapeuta Ośrodka  w swoim wykładzie  przedstawiła alarmujące wskaźniki o zagrożeniach depresją u dzieci i młodzieży. Objawy depresji to nie tylko smutek i przygnębienie nie  tylko izolacja ale także agresja, przemoc, konflikty rówieśnicze i  zmęczenie. Ale także objawy o których mało się mówi to zmiana apetytu. O biochemicznej tezie przyczyny depresji, o skutkach w postaci „…od objadania po głodzenie. Od jadłowstrętu po żarłoczność psychiczną, skutkujących zmianą wyglądu i w konsekwencji obniżeniem nastroju i niską samooceną.   Zwróciła uwagę na istotne kwestie dotyczące diety zapobiegającej depresyjności ale także kontroli nad dietą w czasie trwania tego zaburzenia. Okazją to zaprezentowania urozmaiconej diety opartej na warzywach, owocach, ziarnach i witaminach, były warsztaty  kulinarne zorganizowane przez terapeutów środowiskowych  Ośrodka Panią Marię Wielgat i Panią Dorotę Winiewicz. Najbardziej dynamiczne warsztaty przeprowadziła Pani Agata Iwanowicz  z Powiatowej Policji w Augustowie. Nie przeszkodziło słońce – zajęcia o bezpiecznych wakacjach i spotkanie z Panią Policjantką to dla wielu  uczestników spotkania była okazja do zadawania pytań o bezpieczeństwo i skutki zachowań ryzykownych. O dodatkową aktywność   młodzieży i dzieci podczas konferencji zadbała para naszych psychologów z Ośrodka. Pani Beata Sobieska i Pan Darek Wierzbiński.  Ogromne podziękowania za przygotowanie Konferencji przekazała Całemu Zespołowi z Ośrodka w Augustowie Pani Dyrektor Bożena Łapińska.

Bardzo radosna dla Całej placówki była wiadomość o zdobyciu Certyfikatu Specjalisty Psychoterapii Dzieci i młodzieży przez Panią Żanetę Malesińską – Koordynatora.  Serdecznie gratulujemy.

Wśród zaproszonych gości  był Pan Poseł Jarosław Zieliński, który pogratulował  inicjatywy i podkreślił znaczenie pracy na rzecz najmłodszych, dziękował za  pełną poświecenia pracę  na rzecz rodzin i  ich wsparcia. Zwrócił także uwagę na środowiskowy aspekt działalności i jego znaczenie w diagnozowaniu potrzeb. Pani Marszałek Wiesława Burnos – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, również obecna na naszej uroczystości  podkreśliła ogromną rolę  pracowników Ośrodka w udzielaniu wsparcia i pomocy, ale także podkreśliła znaczenie współpracy międzyinstytucjonalnej i koordynacji działań  mających na celu pomoc dzieciom i młodzieży. Pani Marszałek miała ogromny udział w uruchomieniu tej placówki. Jej niekwestionowana aktywność na rzecz potrzebujących znajduje odzwierciedlenie m.in. w powstawaniu takich miejsc, ale także   rodzinnych domów dziecka i  patronatowi wielu akcji na  rzecz dzieci dotkniętych chorobami. Dziękujemy za zaangażowanie i ogromne serce dla najbardziej potrzebujących. Obecni na Konferencji byli także inni   Radni Wojewódzcy Pan Bogdan Dyjuk, któremu dziękujemy  serdecznie za pomoc w  organizacji placówki  i Pan Paweł Wnukowski.  Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku reprezentowała Pani Katarzyna Kandafer.  Uczestnikiem spotkania ze strony urzędu  miasta  był Pan  Filip Chodkiewicz – Wiceburmistrz Augustowa, który podkreślał, że Ośrodek jest bardzo ważnym miejscem dla najmłodszych mieszkańców miasta, mówił o  codziennej  współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi na terenie miasta i powiatu i skali  problemów wśród najmłodszych.  Pracownicy Ośrodka podejmują najtrudniejsze  wyzwania aby  pomagać młodym ludziom odnaleźć się we współczesnym świecie – mówił Urząd Miasta Augustowa  reprezentowała także Pani Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu Pani Anita Szostak.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy serdecznie a dzieciom, młodzieży i rodzicom życzymy radości ze spędzonego wspólnie wakacyjnego czasu.