Światowy Dzień Ludności

   

 

Światowy Dzień Ludności Obrazek PNG przedstawiający ludzi trzymajacych się za ręce a w tle jest kula ziemska. Z okazji Światowy Dzien Ziemi obchodzony 11 lipca

 

   11 Lipca obchodzimy Światowy Dzień Ludności. Ma on na celu zwrócenie uwagi na kwestie związane z populacją i jej wpływu na świat. Jednocześnie rosnąca liczba ludności na świecie przekłada się na zdrowie psychiczne ludzi. Zwiększony stres związany z wyzwaniami społecznymi, ekonomicznymi oraz zmianami klimatu przyczynia się do wzrostu chorób i zaburzeń natury psychicznej. Dlatego też ważne jest, aby w miarę rozwoju populacji dbać o edukację w dziedzinie zdrowia psychicznego. Zdrowie psychiczne stanowi ważny element współczesnego rozumienia zdrowia. Zaburzenia z nim związane są poważnym i wciąż pogłębiającym się problemem na całym świecie. Z tego względu coraz częściej mówi się o jego znaczeniu, ale również wskazuje się sposoby, jak dbać o zdrowie psychiczne.

   Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w szerokim zakresie prowadzi edukację w zakresie zdrowia psychicznego poprzez promocję i profilaktykę na spotkaniach organizowanych w szpitalu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Służą temu także zrealizowane projekty unijne i liczne konferencje. Staramy się rozwijać i uruchamiać nowe formy działalności, by sprostać wyzwaniom coraz większego zapotrzebowania na leczenie i terapię zaburzeń psychicznych. W celu zapewnienia odpowiedniej opieki i wsparcia dla osób dotkniętych tymi problemami w ostatnim czasie otworzyliśmy dodatkowo Ośrodek Terapii i Rehabilitacji Nerwic w Smolnikach otoczony piękną zielenią, w otulinie Suwalskiego Parku Krajobrazowego w sąsiedztwie Jeziora Hańcza. Psychoterapia w połączeniu z naturą.

 

Ośrodek Terapeutyczny w Smolnikach
– Terapia i Rehabilitacja Nerwic

Zdjęcie przedstawi Ośrodek Terapii Nerwic w Smolnikach. Widok od strony wejścia głównego

 

Oddział Terapii i Rehabilitacji Nerwic – Smolniki 9
Kontakt: 87 5627402, 87 5173209
Mail: sekretariat_otirn@spspzoz.pl