Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Aktualne wydarzenia w Ośrodkach są udostępniane na stronie: http://spspzoz.pl/category/aktualne-wydarzenia-w-osrodkach/

 

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny  – wprowadza nowy model opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej  dla  dzieci przed rozpoczęciem realizacji nauki szkolnej i realizującej obowiązek szkolny oraz młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży oferuje :

  • pełną diagnostykę psychologiczną,
  • psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną,
  • wsparcie psychologiczne i środowiskowe.

Do Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej nie wymagane jest skierowanie.

W związku z okresem pandemii  COVID-19  Personel Ośrodka udziela świadczeń za pomocą systemów teleinformartycznych (teleporady) oraz w środowisku.

Bezpłatne porady psychologiczne i psychoterapeutyczne  dla dzieci i młodzieży

Ośrodek Środowiskowej Opieki  Psychologicznej i Psychoterapeutycznej  dla  Dzieci i Młodzieży  jest w tzw. I stopniu referencyjnym  jako Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Młodzi  pacjenci mogą skorzystać z oferty bez skierowania lekarskiego. Takie ośrodki będą udzielać  pomocy tym dzieciom, które nie potrzebują  lekarza psychiatry  lub farmakoterapii. W przypadku wielu  zaburzeń psychicznych, pojawiających się w dzieciństwie czy wieku dorastania, można bowiem udzielić skutecznej pomocy  za pomocą  takich interwencji  jak psychoterapia indywidualna i grupowa, terapia rodzinna czy praca z grupą rówieśniczą. Warunkiem jest wczesna reakcja na pojawiające się problemy.

Informujemy, że w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach  został uruchomiony Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży –  I poziom referencyjny

z siedzibą : w Suwałkach, ul. Szpitalna 62,    tel. 508 280 652

                     w Smolnikach 9,   tel. 508 280 126

                     w  Sokółce, ul. Wł. Broniewskiego 2, tel. 508 280 237

                      w Augustowie, ul. Komunalna 2,  tel. 508 280 634

                      w Sejnach, ul. Wojska Polskiego 60 D,  tel. 508 280 439

                      w Mońkach,  al. Wojska Polskiego 56A, tel. 533 810 201

Harmonogram pracy Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży