Oddział Terapii i Rehabilitacji Nerwic – Smolniki 9

Oddział Terapii i Rehabilitacji Nerwic – Smolniki 9

 

Kontakt: 87 5627402, 87 5173209

Mail: sekretariat_otirn@spspzoz.pl