Pozytywny wynik audytu w SPSP ZOZ

W czerwcu bieżącego roku audytorzy z DEKRA Certification Sp. z o.o. przeprowadzili w naszym zakładzie audyt nadzoru, którego celem było sprawdzenie i ocena stopnia spełnienia wymagań określonych w ISO 9001:2015.

Wynik raportu był pozytywny. Wymagania określone w standardach opieki są spełnione, co potwierdza Certyfikat ISO 9001.

Zmiana godzin pracy Rzecznika Praw Pacjenta

Informujemy, że zmianie ulegają dni pracy Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach.

 Od 1 września 2019 r. Rzecznik będzie pełnił swoje obowiązki:

od poniedziałku do piątku

w godz. 0800 – 1600

(poza pierwszym i drugim wtorkiem miesiąca).

Konferencja „Psychiatria środowiskowa szanse i wyzwania”

                                                                                             Konferencja

                                                               „Psychiatria środowiskowa szanse i wyzwania”

                                                                    w Szpitalu Psychiatrycznym w Suwałkach

 

 

W lipcu 2018 roku długo oczekiwana reforma systemu wsparcia dla osób doświadczających kryzysu psychicznego stała się faktem. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach jako jeden  z pierwszych przystąpił  do pilotażu centrów zdrowia psychicznego. W rocznicę tych wydarzeń  zaprosiliśmy  do wspólnej dyskusji o roli psychiatrii środowiskowej – o szansach i wyzwaniach, które stoją przed wszystkimi osobami i instytucjami zaangażowanymi w kształtowanie i realizowanie opieki psychiatrycznej mówiła o tym przy okazji spotkania

Pani Bożena Łapińska Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego – współorganizator konferencji, ponieważ  Rzecznik Praw Pacjenta i Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach  wspólnie zorganizowali konferencję regionalną „Psychiatria środowiskowa – szanse i wyzwania”. Placówka oferuje różne formy pomocy: do punktu zgłoszeniowo-konsultacyjnego a w poradni zdrowia psychicznego można skorzystać z porad psychologów i psychoterapeutów. W ośrodku funkcjonuje również oddział dzienny, do którego pacjenci przychodzą na kilka godzin, odbywają terapię i mają zapewnioną opiekę oraz oddział całodobowy do najtrudniejszych przypadków, które wymagają stałego nadzoru.  Dyrektor Bożena Łapińska  wspomniała, że  oceny  dokonają korzystający bo oni najbardziej powinni odczuwać zwiększenie dostępności i poprawę opieki.

Zdjęcie : Pan Bartłomiej Chmielowiec  – Rzecznik Praw Pacjenta  oraz Pan Grzegorz Błażewicz zastępca Rzecznika Praw Pacjenta i Pan Grzegorz Saj Dyrektor Departamentu ds. zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.

Z kryzysem psychicznym, jak podają statystyki, boryka się co czwarty Polak. Dlatego też odbiór tego programu przez ludzi jest bardzo pozytywnym sygnałem, a przede wszystkim to, że dostępność zwiększyła się aż dwukrotnie – mówił Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec otwierając konferencję.Podkreślił też, że psychiatria w Polsce od wielu lat zmienia się i ewoluuje. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego została uchwalona w 1994 r. W 2006 r. w szpitalach psychiatrycznych rozpoczęli działanie Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, którzy poprzez możliwość bezpośredniego kontaktu z pacjentami na oddziałach udzielają im pomocy i wsparcia. Kolejnym przełomem było wpisanie w 2008 r. do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, w którym również wpisano do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego. Program ten wystartował w 2018 r. Mając na względzie, że środowiskowy model psychiatrycznej opieki zdrowotnej, który obecnie jest testowany w centrach zdrowia psychicznego stanowi nowe rozwiązanie.    Ważnym głosem  konferencji  było wystąpienie Kierownika Biura pilotażowego prof.   Marka Balickiego.   Przypomniał on ideę  powołania Centrum Zdrowia Psychicznego i dokonał krótkiego podsumowania programu.  Mówił o  przeniesieniu ciężaru opieki psychiatrycznej z zamkniętego szpitala psychiatrycznego (tzw. modelu izolacyjnego) do środowiska lokalnego a gdy pacjent potrzebuje pilnej pomocy, powinna ona zostać mu udzielona w ciągu 72 godzin. Pilotaż jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Prawidłową jego realizację nadzoruje i koordynuje Minister Zdrowia przy pomocy Biura ds. Pilotażu. Program pilotażowy jest realizowany od 1 lipca 2018 r., a jego zakończenie nie może nastąpić później niż do 30 czerwca 2021 r.

Zdjęcie: Kierownik Biura Pilotażowego – Pan Marek Balicki mówi o idei  powołania Centrum Zdrowia Psychicznego.

Następnie głos zabrał Pan  Grzegorz Saj – Dyrektor Departamentu ds. zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. mówił m.in o przybliżaniu świadczeniobiorcom informacji o  programie poprzez  opracowanie wspólnie z Biurem ds. Pilotażu poradnika o centrach zdrowia psychicznego  p.t. Opieka blisko domu – jako jednym z  edukacyjnych działań Rzecznika Praw Pacjenta  na rzecz opieki psychiatrycznej. Wyraził ogromną nadzieję na poprawę dostępności do   terapii zaburzeń psychicznych  i na zwiększeniu roli środowiskowej  opieki w psychiatrii  oraz dostępu do informacji o możliwości uzyskania pomocy. Bieżące informacje dotyczące pilotażu centrów zdrowia psychicznego można uzyskać również na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, Biura ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (https://czp.org.pl/) oraz na stronie Rzecznika Praw Pacjenta (http://www.rpp.gov.pl/).   Kolejnym ekspertem był  płk Krzysztof Olkowicz – Główny koordynator ds. ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Mówił o  zadaniach, do których  należy monitorowanie, analizowanie i ocen realizacji praw osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak również przygotowywanie rekomendacji działań RPO w tym zakresie. Funkcjonowanie i zasady działania  Centrum Zdrowia Psychicznego w suwalskim szpitalu psychiatrycznym przedstawił lek.  Marcin Wróbel – Koordynator Centrum Zdrowia Psychicznego w Suwałkach.   W panelu ekspertów  udział wzięli  także  Pan Grzegorz Błażewicz zastępca Rzecznika Praw Pacjenta oraz Pani Elżbieta Kilian – z Centrali NFZ.  Konferencję zakończyliśmy wysłuchaniem koncertu zespołu muzycznego DINO JAZZ BAND. Dziękujemy serdecznie   panelistom, ekspertom  za udział w dyskusji  oraz wszystkim uczestnikom, gościom, szczególnie przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego  w Białymstoku oraz Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, a także Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Starostwa Powiatowego w Suwałkach  i Urzędu Miasta w Suwałkach. W konferencji uczestniczyli także Dyrektor Generalny Biura Rzecznika Praw Pacjenta   –   Pan Jarosław Fiks oraz Dyrektorzy Departamentów  Pan Paweł Grzesiewski  – Dyrektor Departamentu Prawnego i   Pan Jakub Gołąb Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji. Gościliśmy także  Dyrektorów  i Rzeczników Praw Pacjenta Szpitali Psychiatrycznych w Choroszczy, Olsztynie, Fromborku i  Węgorzewie.

 

 

 

 

Szkolenia

Szkolenia podnoszące kwalifikacje personelu prowadzone w Szpitalu Psychiatrycznym w Suwałkach

 

Od czerwca 2019r w SP SP ZOZ są prowadzone kursy specjalistyczne ,, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”, ,,Wywiad i badania fizykalne” dla pielęgniarek.

We wrześniu rozpocznie się II edycja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pielęgniarek i lekarzy oraz kurs specjalistyczny dla pielęgniarek ,, Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych”. Łącznie przeszkolonych zostanie 63 pracowników, w tym 53 pielęgniarki i 10 lekarzy.

Warsztaty szkoleniowe dają możliwość zaktualizowania swojej wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy, badań fizykalnych pacjentów oraz wykonywania i interpretacji zapisu elektrograficznego. W najbliższej przyszłości planujemy przeprowadzenie kursu specjalistycznego dla pielęgniarek  w zakresie leczenia ran.