Życzenia Bożonarodzeniowe

Szanowni Państwo


Wszyscy Pracownicy i ich Rodziny,
Cała Społeczność Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach

 

Zbliżają się Boże Narodzenie – czas znaczenia sensu tajemnicy, wzmocniony wiarą, wypełniony otuchą i niosący radość.

   Życzę Państwu, aby Święta były wypełnione pokojem i miłością, która przetrwa najgorsze momenty w życiu, w tych trudnych czasach, pełnych niepokoju. Niech Boże Narodzenie – ten wyjątkowy czas doda Państwu sił i pomoże pokładać nadzieje w każdej sytuacji. Mija kolejny, pracowity rok, pełen trudnych momentów, niespodzianek i wyzwań.
   Pragnę podziękować Wszystkim Pracownikom i współpracującym firmom za pracę i za zaangażowanie. Dziękuję Wam za to i życzę wytrwałości i  radości każdego dnia.
   Niech Wasza praca budzi w Was dumę i satysfakcję  a uśmiech  i wdzięczność pacjentów zawsze towarzyszy w trudnej pracy.  Zespół, który tworzycie przyczynia się do przywracania zdrowia, spokoju i radości życia chorym i ich rodzinom, aby  każdy dzień przynosił  nadzieję i  wypełniał się pogodą ducha i życzliwością.

 

Życzę Wszystkim wytchnienia od codziennych trosk.
Wesołych, Spokojnych, Zdrowych Świąt.
Pomyślnego, wypełnionego pokojem Nowego Roku 2023.

 

w imieniu Kierownictwa
Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach
Bożena Łapińska

Informacja o dofinansowaniu zakupu ze środków prewencyjnych PZU Życie SA

Informacja o dofinansowaniu zakupu ze środków prewencyjnych PZU Życie SA


Dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA zadania polegającego na dofinansowaniu zakupu wyposażenia sali do szkolenia pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z PZU SA zakupiono:
1. 1 szt. Fantom osoby dorosłej Resusci Anne QCPR Torso Rechargeable
2. 1 szt. Fantom dziecka Prestan, tors ze wskażnikiem LED- dziecko 7 la
3. 1 szt. Defibrylator treningowy AED Trainer XFT-120-c+

Zakup ww. sprzętu został w całości sfinansowany ze środków funduszu prewencyjnego PZU SA w ramach prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych: likwidację istotnych zagrożeń w zakładach pracy związanych z utratą życia i zdrowia pracowników, zmniejszenie liczby wypadków oraz ograniczenie zachorowań, polegające na dofinansowaniu zakupu wyposażenia sali do szkolenia pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy na podstawie podpisanej Umowy Prewencyjnej Nr 2854/2022/PZUZ/21/Szczecin.

Szkolenia z udzielania I pomocy

Szkolenia z udzielania I pomocy

 

Na co dzień każda osoba, bez względu na wykonywany zawód i charakter swojej pracy może znaleźć się w sytuacji, która wymaga udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym.

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach wśród swoich pracowników realizuję serię szkoleń z zakresu przeprowadzania pierwszej pomocy medycznej.

Szkolenia z I pomocy przedmedycznej przechodzą wszyscy pracownicy Szpitala -medyczni i niemedyczni. Począwszy od administracji, poprzez pracowników obsługi, rejestracji, sekretarek medycznych i wszystkich grup medyków.
Po raz pierwszy szkolenia przechodzą także pracownicy Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w : Suwałkach, Becejłach, Sejnach, Augustowie, Sokółce i Mońkach.

Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz PZU Życia S.A. nasz Szpital zakupił nowoczesny i profesjonalny sprzęt szkoleniowy, który umożliwia przeprowadzanie przez pielęgniarkę ze specjalizacja pielęgniarstwa ratunkowego oraz ratowników medycznych przygotowania naszych pracowników z zakresu udzielania I pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.

 

 

 

PLEBISCYT HIPOKRATES 2022 – Wyróżnienie Specjalistycznego Psychiatrycznego SPZOZ w Suwałkach

PLEBISCYT HIPOKRATES 2022 ROZSTRZYGNIETY
Wyróżnienie Specjalistycznego Psychiatrycznego SPZOZ w Suwałkach w kategorii SZPITAL ROKU

Zdjęcie z wręczenia wyróżnienia

Miło nam poinformować, że Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach został wyróżniony w Plebiscycie Medycznym Hipokrates 2022 organizowanym przez Kurier Poranny i Gazetę Współczesna w kategorii SZPITAL ROKU – zajęliśmy III miejsce. W dniu 23 listopada 2022 r. Bożena Łapińska Dyrektor Szpitala odebrała wyróżnienie na Gali wręczenia nagród konkursu. Do udziału w Plebiscycie nominowali nas pacjenci – to ogromna satysfakcja. Bardzo dziękujemy Wszystkim osobom, które oddały głos na nasz szpital w tym plebiscycie. To motywuje nas do dalszej pracy i rozwoju.

SZKOLENIA ZE SPECYFIKI PROWADZENIA PSYCHOTERAPII PACJENTÓW W WIEKU ROZWOJOWYM

SZKOLENIA ZE SPECYFIKI PROWADZENIA PSYCHOTERAPII PACJENTÓW W WIEKU ROZWOJOWYM

dla psychoterapeutów, lekarzy, psychologów i terapeutów środowiskowych z Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ( I poziom referencyjny ) oraz z Centrum Zdrowia psychicznego dla Dzieci i Młodzieży ( II poziom referencyjny ) Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach.

W dniach od 14 października 2022r. do 25 października 2022r. odbyły się szkolenia pracowników I poziomu referencyjnego ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dzieci i młodzieży szpitala psychiatrycznego w Suwałkach oraz Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży także funkcjonującego w strukturach tut. szpitala.

W szkoleniu bierze udział 30 osób. Wykłady są prowadzone przez doświadczonych specjalistów klinicznych, jednocześnie nauczycieli akademickich i praktyków.

Kluczowe zakresy omawiane na wykładach to zagadnienia dotyczące procedury diagnozowania, mechanizmy powstawania zaburzeń u dzieci i młodzieży, kompleksowe plany pomocy dziecku i rodzinie z uwzględnieniem interwencji środowiskowej oraz dokumentowanie procesu terapeutycznego. Dziękujemy Pani dr Annie Kaźmierczak – Mytkowskiej za przeprowadzenie nas przez trudną materię mechanizmów pomocy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo Pani dr poprowadziła warsztaty dla rodziców o zaburzeniach psychopatologicznych dzieci młodzieży

Następne etapy to spotkania on-line.

Centrum CBT LOGO Fundacja Nie widać po mnie - LOGO