BEZPIECZNIEJSZA WIELKANOC

BEZPIECZNIEJSZA WIELKANOC

SKŁADAMY OGROMNE PODZIĘKOWANIE

WSPARCIE FINANSOWE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

NA   PRZEBUDOWĘ  IZBY PRZYJĘĆ

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu ZOZ w Suwałkach dotację na dostosowanie Izby Przyjęć Szpital do przyjmowania pacjentów pobudzonych i agresywnych  z podejrzeniem zakażenia COVID-19  Izby Przyjęć. Dzięki tej dotacji  dokonujemy  szybkiego remontu polegającego na przebiciu ścian i utworzeniu  pomieszczeń do bezpiecznego  przyjmowania i badania pacjentów. Dodatkowo  utworzymy miejsca do obserwacji stanu zdrowia pacjentów i opieki nad nimi do czasu przyjazdu specjalistycznej karetki w przypadku potwierdzenia zakażenia. Należy także dodać, że w Izbie Przyjęć Szpitala Psychiatrycznego  niemal 70 %  przyjęć to przypadki nagłe, przyjęcia bez zgody, przyjęcia w asyście policji, pacjenci po próbach samobójczych, ostre psychozy  czy nagłe pogorszenia stanu zdrowia.  U większości tych pacjentów nie zbierzemy wiarygodnego wywiadu epidemiologicznego związanego nie tylko  z zagrożeniem COVID-19. Pomagamy tym chorym, bo taka jest nasza rola.  Wsparcie finansowe o którym zdecydował Marszałek Województwa  w ramach PODLASKIEGO PAKIETU ZDROWOTNEGO  wpłynie w sposób znaczny  na  poprawę bezpieczeństwa pracy personelu  Izby Przyjęć szpitala oraz pozwoli na wdrożenie dodatkowych procedur związanych z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 przy przyjęciu pacjentów.

 

 

Święto Pracownika Służby Zdrowia

                     Obchodzone 7 kwietnia Święto Pracownika Służby Zdrowia nabiera znaczenia jak ni-gdy dotąd. Składając Wszystkim Pracownikom wyrazy uznania i wdzięczności za pełną poświę-cenia pracę na rzecz drugiego człowieka pragnę zwrócić uwagę jak ważną, odpowiedzialną i trudną rolę pełnią pracownicy pionu psychiatrii w życiu potrzebujących i cierpiących. Na co dzień zderzają się z trudną i ogromnie odpowiedzialną pracą opartą na szybkim rozpoznaniu i pomocy, aby chronić zdrowie i życie pacjentów często bezradnych w obliczu choroby. W od-działach ostrych leczą, otaczają opieką i pielęgnują chorych w stanach terminalnych, obciążo-nych chorobami otępiennymi, chorymi którzy żyją w swoim trudnym do zrozumienia świecie – ta praca związana jest z ogromnym obciążeniem psychicznym i fizycznym. Bardzo ważna grupa pracowników szpitala psychiatrycznego to terapeuci, to oni muszą na co dzień stanąć w obliczu cierpienia człowieka, kiedy choroba pozbawia – energii życiowej, motywacji, uniemożliwia re-lacje, wypełnianie ról zawodowych. Czeka nas Wszystkich okres szczególny, okres pracy w obliczu epidemii. Każdego dnia Państwa pracy towarzyszy stres i napięcie, ale w tym czasie to uderza ze zdwojoną siłą. Bądźcie silni. Niech na co dzień otacza Was życzliwość i serdeczność tych, których spotykacie na swojej drodze.

W imieniu Kierownictwa Szpitala Psychiatrycznego

Bożena Łapińska

Podziękowanie

PODZIĘKOWANIE

W imieniu Wszystkich Pracowników i Pacjentów Szpitala Psychiatrycznego  składam ogromne podziękowanie   naszym terapeutkom zajęciowym    za  szycie   mocnych, estetycznych i bardzo, bardzo potrzebnych maseczek ochronnych. Trafiają w oddziały naszego szpitala i służą  pracownikom w ich codziennych obowiązkach w pracy przy chorym.

  Zdj.: Terapeutki szpitala psychiatrycznego  Suwałkach  przy szyciu maseczek ochronnych.