Szkolenia z udzielania I pomocy

Szkolenia z udzielania I pomocy

 

Na co dzień każda osoba, bez względu na wykonywany zawód i charakter swojej pracy może znaleźć się w sytuacji, która wymaga udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym.

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach wśród swoich pracowników realizuję serię szkoleń z zakresu przeprowadzania pierwszej pomocy medycznej.

Szkolenia z I pomocy przedmedycznej przechodzą wszyscy pracownicy Szpitala -medyczni i niemedyczni. Począwszy od administracji, poprzez pracowników obsługi, rejestracji, sekretarek medycznych i wszystkich grup medyków.
Po raz pierwszy szkolenia przechodzą także pracownicy Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w : Suwałkach, Becejłach, Sejnach, Augustowie, Sokółce i Mońkach.

Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz PZU Życia S.A. nasz Szpital zakupił nowoczesny i profesjonalny sprzęt szkoleniowy, który umożliwia przeprowadzanie przez pielęgniarkę ze specjalizacja pielęgniarstwa ratunkowego oraz ratowników medycznych przygotowania naszych pracowników z zakresu udzielania I pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.

 

 

 

PLEBISCYT HIPOKRATES 2022 – Wyróżnienie Specjalistycznego Psychiatrycznego SPZOZ w Suwałkach

PLEBISCYT HIPOKRATES 2022 ROZSTRZYGNIETY
Wyróżnienie Specjalistycznego Psychiatrycznego SPZOZ w Suwałkach w kategorii SZPITAL ROKU

Zdjęcie z wręczenia wyróżnienia

Miło nam poinformować, że Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach został wyróżniony w Plebiscycie Medycznym Hipokrates 2022 organizowanym przez Kurier Poranny i Gazetę Współczesna w kategorii SZPITAL ROKU – zajęliśmy III miejsce. W dniu 23 listopada 2022 r. Bożena Łapińska Dyrektor Szpitala odebrała wyróżnienie na Gali wręczenia nagród konkursu. Do udziału w Plebiscycie nominowali nas pacjenci – to ogromna satysfakcja. Bardzo dziękujemy Wszystkim osobom, które oddały głos na nasz szpital w tym plebiscycie. To motywuje nas do dalszej pracy i rozwoju.

SZKOLENIA ZE SPECYFIKI PROWADZENIA PSYCHOTERAPII PACJENTÓW W WIEKU ROZWOJOWYM

SZKOLENIA ZE SPECYFIKI PROWADZENIA PSYCHOTERAPII PACJENTÓW W WIEKU ROZWOJOWYM

dla psychoterapeutów, lekarzy, psychologów i terapeutów środowiskowych z Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ( I poziom referencyjny ) oraz z Centrum Zdrowia psychicznego dla Dzieci i Młodzieży ( II poziom referencyjny ) Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach.

W dniach od 14 października 2022r. do 25 października 2022r. odbyły się szkolenia pracowników I poziomu referencyjnego ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dzieci i młodzieży szpitala psychiatrycznego w Suwałkach oraz Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży także funkcjonującego w strukturach tut. szpitala.

W szkoleniu bierze udział 30 osób. Wykłady są prowadzone przez doświadczonych specjalistów klinicznych, jednocześnie nauczycieli akademickich i praktyków.

Kluczowe zakresy omawiane na wykładach to zagadnienia dotyczące procedury diagnozowania, mechanizmy powstawania zaburzeń u dzieci i młodzieży, kompleksowe plany pomocy dziecku i rodzinie z uwzględnieniem interwencji środowiskowej oraz dokumentowanie procesu terapeutycznego. Dziękujemy Pani dr Annie Kaźmierczak – Mytkowskiej za przeprowadzenie nas przez trudną materię mechanizmów pomocy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo Pani dr poprowadziła warsztaty dla rodziców o zaburzeniach psychopatologicznych dzieci młodzieży

Następne etapy to spotkania on-line.

Centrum CBT LOGO Fundacja Nie widać po mnie - LOGO

Święto Patrona Pracowników Służby Zdrowia

 

 

 

 

 

18 października

Święto Patrona Pracowników Służby Zdrowia

 

Światowy Dzień Zdrowia to  7 kwietnia – Dzień WHO Światowej Organizacji Zdrowia.

Natomiast polscy pracownicy służby zdrowia świętują również 18 października w imieniny św. Łukasza. Święto patronalne Służby Zdrowia, które obchodzimy tego dnia kieruje naszą myśl do pracowników medycznych, ale w procesie przywracania  zdrowia uczestniczy cały zespół  osób w naszym  szpitalu.

 Pragniemy złożyć wyrazy uznania oraz podziękowania za trudną codzienną pracę dla wszystkich pracowników SP SP ZOZ w Suwałkach. Dzięki Waszemu zaangażowaniu Nasz Zespół wyróżnia się wysokim poziomem świadczonych usług oraz jest przyjazny dla pacjentów. Dziękujemy za profesjonalizm w działaniu, czas poświęcony choremu, życzliwą rozmowę czy też najzwyklejsze okazanie szacunku i cierpliwości. Życzymy aby nie zabrakło energii, cierpliwości i uśmiechu w codziennej pracy oraz wszelkiej satysfakcji w życiu osobistym.

 

Bożena Łapińska

Dyrektor  Szpitala

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Źródło grafiki: https://czp.org.pl

Uczynienie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia dla wszystkich globalnym priorytetem

pod takim hasłem obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 10 października 2022 r.


Święto ustanowiono w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Misją tego wydarzenia jest zwiększenie świadomości na temat zdrowia psychicznego a także promowanie działań, które mają na celu wspierać dobrostan psychiczny człowieka oraz poprawę opieki medycznej nad osobami, które borykają się z chorobami psychicznymi.
Każdy z nas ma trudne momenty w życiu, długotrwały smutek, zmęczenie, gorsze samopoczucie, lęk to są objawy, których nie powinniśmy lekceważyć bo mają one negatywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne.
Ucieczką przed stanem przygnębienia i gorszym samopoczuciem jest aktywność fizyczna, zdrowy styl życia oraz dbajmy o relacje międzyludzkie.
W sytuacji przedłużającego się stresu, przygnębienia i lęków nie bójmy się szukać pomocy i wsparcia u psychologa, psychoterapeuty bądź lekarza. Specjaliści naszego Szpitala zawsze są gotowi do udzielenia wsparcia i pomocy potrzebującym oraz podjęcia działań na rzecz zdrowia psychicznego. Pomoc można uzyskać w Centrum Zdrowia Psychicznego – Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 18.00.

 

Dbajmy o swoje zdrowie psychiczne.
                                                                         

 

                                                                                              Dyrektor

                                                                                   Bożena Łapińska