Certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”

Miło nam poinformować, że Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach otrzymał certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” przyznany przez Radę Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

Rada Ekspertów doceniła zaangażowanie wszystkich pracowników i kadry zarządzającej w przestrzeganiu standardów bezpieczeństwa oraz działania na rzecz popularyzacji praktyk zapewniających bezpieczne środowisko pracy zarówno dla personelu medycznego, jak i pacjentów. Działania nasze podejmowane na każdym odcinku  oraz procedury postępowania mają na celu zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy personelu  oraz  bezpieczeństwa pacjentów.  

Światowy  Dzień  Zdrowia  Psychicznego

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

w Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Psychiatrycznym w Suwałkach 

10 października przypada Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Celem święta jest promocja zdrowia psychicznego oraz zwrócenie uwagi ludzi na całym świecie na problemy natury psychicznej, z którymi zmaga się coraz więcej osób. To także walka ze stygmatyzacją, szeroka edukacja i pomoc potrzebującym.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego został zapoczątkowany przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Po raz pierwszy świętowano 10 października 1992 roku. Każdego roku Federacja wybiera do promowania nowy temat.

Ze względu na to, że zaburzenia psychiczne często budzą skrajne emocje, a ludzie, którzy na nie cierpią, spotykają się z niezrozumieniem – ważne jest zwiększanie świadomości społeczeństwa. Dlatego celami Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego są:

  • profilaktyka zaburzeń psychicznych,
  • zapewnienie pomocy osobom zmagającym się z chorobami psychicznymi,
  • akcje na rzecz przeciwdziałania stygmatyzacji osób cierpiących,
  • edukacja dotycząca rodzajów i objawów zaburzeń psychicznych,
  • edukacja dotycząca sposobów radzenia sobie ze stresem i presją społeczną.

10 października od  10.00 – 14.00 –  hol Centrum Zdrowia Psychicznego

Od 10.00 – konsultacje, rozmowy i spotkania ze specjalistami z Centrum Zdrowia Psychicznego w Suwałkach  pod hasłem :

–  jak dbać o zdrowie psychiczne

– rozmowy bez końca – powrót do równowagi

Ponadto :  wystawa prac pacjentów i otwarcie  kącika czytelniczego

Zapraszamy

Konferencja   „WYZWANIA DLA WSPÓŁCZESNEJ PSYCHIATRII  I PSYCHOTERAPII”

W dniach 08 września – 09 września  2023 r Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach w swoim Ośrodku Terapeutycznym w Smolnikach wraz z partnerem strategicznym przedsięwzięcia  Marszałkiem  Województwa Podlaskiego  Arturem Kosickim zorganizował  konferencję naukową pn. „ Wyzwania dla współczesnej psychiatrii i psychoterapii”.

.

Zdj. Pani Wiesława Burnos – członek Zarządu Województwa w imieniu Marszałka Województwa otworzyła naszą konferencję .

Zdj. Dyrektor Departamentu Zdrowia Pan Dominik Maślach

Konferencja poświęcona była wyzwaniom, przed którymi staje współczesna psychiatria i psychoterapia dorosłych i dzieci a jej zadaniem  było przybliżenie najistotniejszych zagadnień w leczeniu zaburzeń psychicznych oraz zapoznanie z formami organizacyjnymi opieki psychiatrycznej w ramach reformy psychiatrii dzieci i dorosłych. Największym nadal pozostają zaburzenia lękowe, depresyjne i  uzależnienia. Znani specjaliści  z ośrodków akademickich  z kraju przedstawili problemy współczesnej psychiatrii oraz  dodatkowo  omówili wpływ pandemii na zapadalność na zaburzenia psychiczne u osób dorosłych  oraz  rozpoznawanie  na tym podłożu nowych zaburzeń  wśród dzieci i młodzieży.  Znani  profesorowie z Uniwersytetu Medycznego we Lwowie – psychoterapeuci przedstawili  programy lecznicze i terapeutyczne  realizowane u pacjentów  z zespołami stresu bojowego i traumy związanej z działaniami wojennymi. Poruszyliśmy  także  tematykę różnych form i nurtów pomocy terapeutycznej psychologicznej i psychoterapeutycznej. Dodatkowo zaplanowany panel poświęcony organizacji opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży okazał się  pierwszego dnia kluczowy, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu pomocą dzieciom w różnych strukturach organizacyjnych z zastosowaniem wielu metod oddziaływań terapeutycznych.

 Blisko 30 prelegentów z całej polski i z zagranicy poruszało zagadnienia wpływu pandemii na zaburzenia psychiczne u osób dorosłych  i  wzrost nowych rozpoznań wśród dzieci i młodzieży. Poruszające wykłady o  wpływie toczącej  się wojny  na Ukrainie i traumy z tym związanej oraz radzenia z nią przedstawili goście z Uniwersytetu Lwowskiego – Halyna Katolyk – Kierownik Katedry Psychologicznej Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu oraz Ukraińskiego Instytutu Psychoterapii i Włodzimierz Katolyk – neuropsychiatra i psychoterapeuta.

Zdj. Mieliśmy zaszczyt gościć Panią Profesor Ewę Mojs neuropsychologa i  kierownika Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zdj. Najważniejsze aktualnie procesy dziejące się w psychiatrii omówił  dr hab. specjalista psychiatrii Sławomir Murawiec

Dobre życie w dobrych ale trudnych czasach – jaki mamy wpływ na to  to kolejny temat konferencji przygotowany przez Pan Profesora Jerzego Mruka. O problemach dzieci i młodzieży online mówiła – prof. dr  hab. n. med. Agnieszka Słopień – specjalista psychiatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży. Opieka psychiatryczna w wybranych krajach w Europie i na świecie  to temat trudny, ale  Pani dr Iwona Mazur przybliżyła tę materię  znakomicie.  O tajemnicy psychiatrycznej- temacie, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem mówił mecenas Paweł Kamela.  Pierwszy dzień Konferencji zakończył panel dyskusyjny gości i naszych pracowników poprowadzony przez Panią prof. Ewę Mojs z udziałem dr hab. nauk med. Beaty Galińskiej  -Skok – konsultanta wojewódzkiego woj. podlaskiego w dziedzinie psychiatrii.  

Przez dwa dni prelekcji i warsztatów w trybie stacjonarnym i zdalnym specjaliści z ośrodków akademickich z całego kraju i z zagranicy wymieniali się doświadczeniami oraz przedstawiali różne formy leczenia  zaburzeń lękowych, depresji i uzależnień.

Poruszone zostały również metody i formy  terapii opartej na naturze – włączenie interakcji z naturą do praktyki terapeutycznej, metody pracy z naturą wykorzystywane w terapii oraz przyrody jako  facylitatora do osiągnięcia celów terapeutycznych.

I Konferencja w Smolnikach zakończyła się, ale Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że spotkanie otwiera cykl wykładów  i umówiliśmy się na kolejne tematy za rok. Wszystkim bardzo dziękuję za aktywny udział i wspaniałą konferencyjną atmosferę.

Bożena Łapińska

Dyrektor

 

 

  

Szkolenia z samoobrony

Dbamy o bezpieczeństwo pacjentów i pracowników

         Dbanie o bezpieczeństwo pacjentów i pracowników to jedno z kluczowych zadań organizacji opieki nad pacjentami w SPSP ZOZ.  Bezpieczeństwo to także zdolność zachowania się w sytuacji stresu i napięcia oraz opanowania strachu. W tym celu zorganizowaliśmy szkolenie z samoobrony (trening), który uczy Nas jak opanować emocje (strach, stres), który pojawia się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia utraty zdrowia bądź życia oraz jak sobie poradzić w takich sytuacjach, a po drugie dodaje pewności siebie, uczy samokontroli, dyscypliny i opanowania. Kilkugodzinne szkolenie odbyło się w czterech turach. Wzięło w  nim udział 80 osób personelu  SPSP ZOZ.

         Dziękujemy wykładowcom i uczestnikom za szkolenie.

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ DZIECKA

w Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach

Na wesoło, aktywnie, z udziałem służb mundurowych. Nie zabrakło słodyczy, zabaw przy ognisku, no i przede wszystkim dużo radości. Spotkanie zaszczyciła swoją obecnością Pani Marszałek Burnos, która w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego i Zarządu Województwa przekazała bon o wartości 50 tys. zł na zakup tablicy multimedialnej do terapii dzieci. Zainteresowaniem uczestników spotkania cieszył się sprzęt wojskowy, policyjny, wóz strażacki i wozy straży granicznej. Bardzo dziękujemy. Życzenia płynęły od Zarządu Województwa, Starostwa Powiatowego w Suwałkach, Burmistrz Sokółki, Policji. Straży Pożarnej, Wojska, Straży Granicznej i Sportowców. Dziękujemy sekcji organizacyjnej i sekcji eksploatacyjno – technicznej oraz pracownikom Centrum Zdrowia Psychicznego za pomoc w organizacji tego Święta. Dziękujemy sponsorom za pomoc rzeczową i smakołyki dla dzieci.

Wszystkim Dzieciom z okazji ich Święta i na co dzień życzymy wielu, wielu radości i spełniania marzeń.

 

 

 

 

Dziękujemy Wszystkim Państwu za życzenia, życzliwość, udział.