Komunikat

KOMUNIKAT Z DNIA 01.04.2021r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach informuję, że od dnia 01.04.2021r. do dnia 10.04.2021r. wstrzymano wszystkie przyjęcia pacjentów do Oddziału Psychiatrycznego z uwagi na ognisko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u pacjentów.

W oddziale wdrożono testowanie pacjentów i personelu. Pacjenci z potwierdzonym wynikiem ,,dodatnim” zakażeni zostali przeniesieni do oddziału COVID.

Decyzja pozostaje w mocy do całkowitej likwidacji ogniska.

Komunikat

KOMUNIKAT Z DNIA 22.03.2021r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach informuję, że od dnia 22.03.2021r. do dnia 30.03.2021r. wstrzymano wszystkie przyjęcia pacjentów do Oddziału Psychogeriatrycznego z uwagi na ognisko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u pacjentów.

            W oddziale wdrożono testowanie pacjentów i personelu. Pacjenci z potwierdzonym wynikiem ,,dodatnim” zakażeni zostali przeniesieni do oddziału COVID.

Decyzja pozostaje w mocy do całkowitej likwidacji ogniska.

III Suwalskie Forum Psychiatryczne

III Suwalskie Forum Psychiatryczne  2021 r. za nami.

Tegoroczne Spotkanie połączyliśmy z Dniem Chorego – obchodzonym na całym świecie 11 lutego i Otwarciem Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży –  I poziom referencyjny.   Na   uroczystość  przybyli zaproszeni goście  Pan Jarosław Zieliński Poseł na Sejm,  Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentowała Pani Wiesława Burnos – Członek Zarządu.  Sejmik Województwa Podlaskiego reprezentowali Radni Pan Cezary Cieślukowski i Pan Bogdan Dyjuk.   Wojewodę Podlaskiego reprezentowała Pani Jadwiga Milewska Kierownik w Delegaturze Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach . W otwarciu wzięły udział Władze Suwałk Pan Czesław Renkiewicz Prezydent Miasta i Pan Zdzisław Przełomiec Przewodniczący Rady Miasta.  Zaproszenie przyjął także Pan Leszek Lewoc Dyrektor MOPR w Suwałkach. Serdeczne  życzenia  dla chorych i personelu oraz  gratulacje z tytułu otwarcia ośrodka przekazał listownie  Pan Krzysztof Jurgiel  Poseł Parlamentu Europejskiego. Serdecznie dziękujemy Wszystkim Gościom  za życzenia i za obecność. Udział władz i parlamentarzystów w takich uroczystościach to  dowód na ich zainteresowanie rozwojem opieki zdrowotnej, zwiększaniem dostępności do usług tak długo oczekiwanych dla mieszkańców regionu i miasta Dziękujemy bardzo serdecznie przybyłym mediom.   

 Dziękujemy bardzo serdecznie Panu Marszałkowi Województwa Podlaskiego za wsparcie  z okazji Dnia Chorego.  Każdy pacjent z okazji Dnia Chorego  otrzymał   smakołyki, a  ponieważ dodatkowo w tym dniu przypadał tłusty czwartek nie obyło się bez pączków.

 

Ośrodek  Środowiskowej Opieki Psychologicznej  i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny

–  usługi finansowane przez NFZ

W Ośrodku  udziela usług psycholog, psychoterapeuta, terapeuta środowiskowy. Na miejscu – bez skierowania osoby zgłaszające się będą otrzymywać pomoc specjalistów, blisko miejsca zamieszkania, co ma zmniejszyć zdecydowanie stres oraz sprawić, że opieka będzie się odbywać w bardziej znanym  środowisku. Zapewni to z pewnością lepszy kontakt z rodzicem, opiekunem czy  ze szkołą, lepszą wymianę informacji, bo  terapia  w opiece  psychologicznej  nie może być prowadzona bez  współpracy rodziców czy opiekunów. Kluczowa jest  koordynacja z jednostkami systemu oświaty i  podmiotami pomocy społecznej. Zakłada ona także współpracę  na poziomie indywidualnym – ucznia – dziecka/ nastolatka z trudnościami psychicznymi. Do Ośrodka  mogą  zgłaszać się   dzieci i młodzież, borykające się z zaburzeniami zarówno zachowania, jak i emocjonalnymi ale także rodzice . Dzieci i młodzież poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna  prawnego na korzystanie ze świadczeń. Ośrodki czynne są pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w tym  dwa razy w tygodniu do godz.20.00.

Zadania :

  • WCZESNA INTERWENCJA

im szybciej zaczniemy reagować na problemy dziecka , tym mniejsze  są później zaburzenia  lub ich brak

  • PRACA W ŚRODOWISKU LOKALNYM

włączanie w pomoc dziecku i jego rodzinie lokalnych zasobów.

  • Współpraca z rodziną, szkołą czy z innymi instytucjami, gdzie dziecko przebywa,

Ponieważ jest  ona NAJISTOTNIEJSZA dla efektywnego zdrowienia młodego człowieka.

 

III Suwalskie Forum Psychiatryczne

w  Specjalistycznym Psychiatrycznym  SP ZOZ  w Suwałkach

11 lutego 2021 r.

Jest  to kolejne już spotkanie poświęcone problemom opieki psychiatrycznej.  Przypominamy I Suwalskie Forum Psychiatryczne  w 2019 r. –  „Psychiatria bliżej środowiska chorego”, II Forum  –„Kryzys psychiczny niejedno ma imię”  i  III – poświęcone psychiatrii dziecięcej. Tegoroczne spotkanie połączymy z otwarciem  Ośrodka Środowiskowej Opieki  Psychologicznej i Psychoterapeutycznej  dla  Dzieci i Młodzieży  oraz obchodami  Światowego  Dnia Chorego.

 

 

                                                         

                                                ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO                                                       

11 LUTY 2021 r.

Obchody Światowego Dnia  Chorego – to czas, który   ma  zwrócić uwagę na  potrzeby ludzi chorych, ludzi zdanych na opiekę innych. Obchody XXIX Światowego Dnia Chorego, w roku szczególnym,  to także  moment, aby pamiętać o tych którzy są  przy chorych, zarówno w miejscach przeznaczonych na ich leczenie, terapię  czy  pielęgnację…a także w domach. Chory oczekuje  pomocy, paktu opieki, paktu opartego  na wzajemnym zaufaniu. Personel tego Szpitala stara się wspierać chorych w trudnych chwilach, otaczać opieką,  dawać wsparcie i pomoc. Dziękuję  Całemu Zespołowi, Wszystkim osobom, które  na różnych obszarach swojej pracy  dbają o to, aby pacjent w tym szpitalu objęty był właściwą opieką. Dziękuję za pracę w okresie pandemii,  nie dajecie i nie daliście odczuć chorym, że także przechodzimy trudny czas i zmagamy się z problemami. W znakomitej większości  odpowiedzialnie  realizujecie swoje zadania, pozostajecie wrażliwi i empatyczni.  Pracując w takim Zespole  czujemy się bezpieczni i spokojni o to, że do każdego pacjenta tego szpitala  podchodzi się  z szacunkiem, angażując w pełni swój profesjonalizm.

Kieruję życzenia do Całej Społeczności Szpitala, aby  każdy dzień przynosił  nadzieję i  wypełniał się pogodą ducha  i życzliwością. Spokoju, wytrwałości i odporności na ten trudny czas.

Bożena Łapińska

Porady dla dzieci i młodzieży

Bezpłatne porady psychologiczne i psychoterapeutyczne  dla dzieci i młodzieży

Ośrodek Środowiskowej Opieki  Psychologicznej i Psychoterapeutycznej  dla  Dzieci i Młodzieży  jest w tzw. I stopniu referencyjnym  jako Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Młodzi  pacjenci mogą skorzystać z oferty bez skierowania lekarskiego. Takie ośrodki będą udzielać  pomocy tym dzieciom, które nie potrzebują  lekarza psychiatry  lub farmakoterapii. W przypadku wielu  zaburzeń psychicznych, pojawiających się w dzieciństwie czy wieku dorastania, można bowiem udzielić skutecznej pomocy  za pomocą  takich interwencji  jak psychoterapia indywidualna i grupowa, terapia rodzinna czy praca z grupą rówieśniczą. Warunkiem jest wczesna reakcja na pojawiające się problemy.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży –  I poziom referencyjny z siedzibą :  w Suwałkach, ul. Szpitalna 62,   tel. 508 280 652

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny  – wprowadza nowy model opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej  dla  dzieci przed rozpoczęciem realizacji nauki szkolnej i realizującej obowiązek szkolny oraz młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży oferuje :

pełną diagnostykę psychologiczną,

psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną,

wsparcie psychologiczne i środowiskowe.

 

W związku z okresem pandemii  COVID-19  Personel Ośrodka udzielamy także  świadczeń za pomocą systemów teleinformatycznych (teleporady).