Stroiki Wielkanocne na licytację dla Potrzebujących

W Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w Sokółce w w ramach wielkanocnych zajęć z arteterapii wykonaliśmy stroiki wielkanocne.  Stroiki zostały wystawione na licytacje, z których dochód pomoże potrzebującym z naszego regionu. Cieszymy się, że możemy dołożyć swoją cegiełkę a jednocześnie kształtować wrażliwość na potrzeby innych u naszych podopiecznych. 

Poprzez wykonywanie prac plastycznych dzieci  i młodzież rozwijają możliwości twórcze, pobudza się ich  wyobraźnia, pogłębia wiara w siebie,  buduje cierpliwość oraz wytrwałość. Zajęcia podnoszą poziom akceptacji samego siebie, rozładowują negatywne napięcia, rozwijają umiejętność wyrażania emocji za pomocą plastycznych środków wyrazu, pomagają w nawiązywaniu kontaktów społecznych, pokonywaniu nieśmiałości.


Zajęcia poprowadziły terapeutki środowiskowe Ewelina Myszczynska i Ewelina Bandzinska