Ogłoszenie

Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach zatrudni lekarzy w następujących dziedzinach: psychiatrii, neurologii, chorób wewnętrznych lub lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub lekarzy zainteresowanych specjalizacją z psychiatrii.

Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

Szczegółowe informacje: Sekretariat SPSP ZOZ w Suwałkach ul. Szpitalna 62 w godzinach 8.00 – 14.00 lub tel. 87 562 64 02 lub email: sekretariat@spspzoz.pl

Ogłoszenie

Dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego ZOZ w Suwałkach, ul. Szpitalna 62

zatrudni w ramach umowy o pracę pielęgniarki i pielęgniarzy.

Wymagania:
– wykształcenie pielęgniarskie wyższe lub średnie
– aktualne prawo wykonywania zawodu.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV oraz Listu motywacyjnego na adres:
e-mail: sekretariat@spspzoz.pl; tel. 87 5626402
Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ
ul. Szpitalna 62
16-400 Suwałki

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

Wspomnienie uroczystości nawiedzenia relikwii Błog. Hanny Chrzanowskiej w kaplicach Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach

 28 kwietnia 2018 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach  pielęgniarka  – Hanna Chrzanowska ogłoszona błogosławioną. Urodziła się 7 października 1902 r. Była pielęgniarką, działaczką charytatywną i pedagogiem. Prowadziła wykłady dla pielęgniarek, przygotowywała dla nich programy szkolne. Uznawana jest za pionierkę pielęgniarstwa domowego. W latach 1929-39 redagowała miesięcznik „Pielęgniarka Polska” – pierwsze w Polsce czasopismo zawodowe dla pielęgniarek. Uczestniczyła także w pracach nad przygotowaniem Ustawy o pielęgniarstwie, uchwalonej przez Sejm w 1935 r. – uznawanej za jedną z najlepszych na świecie. Zmarła w Krakowie 29 kwietnia 1973 r. Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej to wielka radość dla całego środowiska pielęgniarskiego, z którego wywodziła się nowa błogosławiona.  Stanowi to  wyraz uznania i trudu pielęgniarki, która jest przecież najbliżej pacjenta, udzielając mu wsparcia nie tylko medycznego, ale także duchowego. W dniach 3- 5  czerwca 2018 r.  w Szpitalu Psychiatrycznym w Kaplicy p.w. Bożego Miłosierdzia w ZPOP oraz w Kaplicy p.w. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych odbyły się uroczystości związane z nawiedzeniem relikwii Błog. Hanny Chrzanowskiej. W uroczystościach uczestniczył personel szpitala psychiatrycznego, chorzy i ich opiekunowie. Mszom  przewodniczył Kapelan Ks. Jarosław Pierzgalski.

Peregrynacja to przede wszystkim wspólna modlitwa i poznanie pięknych wzorów do naśladowania dająca wszystkim uczestnikom: personelowi szpitala, chorym  i ich najbliższym dużo siły i nadziei.