POZYTYWNE EMOCJE SPORTOWE

POZYTYWNE EMOCJE SPORTOWE

15 września b.r.  uczestniczyliśmy w XIII Memoriale Józefa Gajewskiego Piłki Siatkowej. 30 osób  młodzieży i dzieci z naszymi terapeutami środowiskowymi  z Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży skorzystało z zaproszenia Klubu Ślepsk Malow. Dziękujemy Panu Wojciechowi Winnikowi Prezesowi Zarządu Klubu, który  umożliwił nam uczestnictwo w pięknym sportowym widowisku.  Oglądanie na żywo rozgrywek  siatkarskich to niezapomniane przeżycie, to wspaniała forma spędzania czasu wolnego, ale to także bycie razem, wspólne przeżywanie emocji. Kibicowanie sportowe  bardzo  pozytywnie wpływa na zdrowie,  wyzwala  radość, poprawia samopoczucie, uczy wiary w ludzi i podtrzymuje nasze relacje z innymi.  To nie tylko realizacja pasji, ale także zbawienny  wpływ na nasze samopoczucie, emocje, podejście do życia i innych osób. To nasze kolejne wyjście. Podczas spotkania prowadziliśmy rozmowy z dziećmi i byliśmy świadkami ich radości z kibicowania. Jesteśmy umówieni na następne mecze i wyjazdy. Dziękujemy  młodym ludziom za  udział  w tym  sportowym wydarzeniu i terapeutom środowiskowym Piotrowi, Robertowi  i Stanisławowi za opiekę nad młodzieżą. Pokazywanie  sposobów na spędzanie czasu w takiej formie, wzbudzanie zainteresowań i wyzwalanie  pozytywnych emocji to jedna z form  zapobiegania  problemom zdrowia psychicznego. Zgodnie stwierdziliśmy, że będziemy to kontynuować.  Zapraszamy więcej chętnych do kibicowania temu pięknemu sportowi i  naszej biało – niebieskiej drużynie, ale przede wszystkim  wybrania takiej formy spędzania czasu wolnego.  

 „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ „ – hasło klubu

POZYTYWNE EMOCJE SPORTOWE

 

KONSYLIUM – POMOC W KRYZYSIE PSYCHICZNYM. 09.09.2022r.

Pierwsza pomoc w kryzysie psychicznym jest tak samo ważna
jak pierwsza pomoc przy wypadku komunikacyjnym czy zawale
– ona może uratować życie.

                              Konsylium na temat  pomocy w sytuacjach kryzysu psychicznego z udziałem specjalistów psychiatrii,  psychologów i psychoterapeutów oraz  pielęgniarek odbyło się w Szpitalu Psychiatrycznym  w Suwałkach przy ul. Szpitalna 62  w sali konferencyjnej 9 września  o godz.13.00.  Na naradzie specjalistów rozmawialiśmy o  skali zjawiska samobójstw, jego przyczynach i zapobieganiu z racji „Światowego  Dnia Zapobiegania Samobójstwom”. Współorganizowany przez Światową Organizacją Zdrowia (WHO) wraz z Międzynarodowym Towarzystwem Zapobiegania Samobójstwom Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom (obchodzony 10 września) ma na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie tematyki samobójstw i ma stanowić wsparcie psychologiczne dla osób, u których pojawiają się myśli samobójcze.  Samobójstwa są  przyczyną wielu przedwczesnych zgonów. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach jako realizator Programu Pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego w tym roku, w szerszym zakresie włączył się w  tym roku w obchody  z uwagi na duży problem samobójstw, okaleczeń nie tylko wśród dorosłych ale także młodzieży i  dzieci, szczególnie po okresie pandemii. Zespół specjalistów  psychiatrów i psychoterapeuta poruszali problemy  dotyczące problemu samobójstw i możliwości pomocy w kryzysie psychicznym.  Bardzo istotnym jest, aby obok wsparcia  przekazać informację o  sposobach radzenia sobie w kryzysach   i przedstawić propozycje  oddziaływań  profilaktycznych. Samobójstwo może dotknąć każdego z nas. Każde samobójstwo jest druzgocące i ma poważny wpływ na osoby wokół. Przyczyna problemów samobójczych jest wielowymiarowa i wielokierunkowa. To zjawisko  jest bardzo złożone, nakładają się na nie  wielorakie czynniki chorobowe w aspekcie psychicznym i fizycznym,  wynikające z dysfunkcji osobowości, wynikające z problemów  (różnorakich) w środowisku najbliższym i dalszym, czy też  wynikające z reaktywności doświadczanych problemów.  Wiadomo, że istnieją czynniki i wydarzenia życiowe, które mogą czynić kogoś bardziej podatnym na samobójstwo. Problemy psychiczne, takie jak stany lękowe i depresja, również mogą być czynnikiem sprzyjającym. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do zwiększenia poczucia izolacji i bezbronności. Ale ułatwiając dostęp do pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej i  dzięki edukacji społecznej  jak radzić sobie w sytuacjach kryzysu psychicznego możemy zmniejszyć skalę zagrożenia.  Uczymy się, jak udzielać pierwszej pomocy przy wypadku samochodowym czy zawale, tak samo powinniśmy uczyć się udzielania pierwszej pomocy w kryzysie psychicznym. Szczególnej wagi nabiera problem w  przypadku podejmowania prób samobójczych u dzieci,  ich rodzice są przerażeni, bezsilni, często nie wiedzą, gdzie udać się po pomoc. Ta tragedia dotyka także ich rówieśników z klasy, podwórka czy najbliższego otoczenia. Dziecko czy nastolatek nie ma jeszcze narzędzi potrzebnych do radzenia sobie w trudnych chwilach, potrzebuje czasu, aby je zdobyć. To my, dorośli, powinniśmy pełnić tę rolę, być stabilnym wsparciem i empatycznym słuchaczem, który przeprowadzi dziecko przez trudny okres dorastania. Jeśli ktoś powie Ci, że myśli o samobójstwie nie obawiaj się porozmawiać o tym, nie okazuj zdziwienia i zaskoczenia, miej dla niej czas, okaż zainteresowanie i wsparcie oraz okaż gotowość do słuchania, pozwól na okazywanie emocji i akceptuj je ale też nie nie oceniaj, nie dawaj rad. Szukaj pomocy u osób oraz w instytucjach pomocowych takich, jak psycholog, psychiatra . W dniach 05 – 24 września b.r. tut. szpital psychiatryczny w Suwałkach  organizuje cykl spotkań poświęcony zdrowiu psychicznemu. Ponieważ inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat kryzysów psychicznych i samobójstw, aby dotrzeć do szerszej grupy odbiorców w akcję  informacyjną aktywnie włączył się Samorząd Województwa Podlaskiego. Uruchamiany  na terenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Psychiatrycznym Suwałkach dodatkową linię telefoniczną  oraz gabinety zespołów terapeutycznych od godz. 8-18 codziennie w dni robocze oraz dodatkowo  we wrześniu w każdą sobotę.

Źródło własne

ISO

Audyt dotyczący spełnienia norm jakości ISO

 

W dniach 18-19 lipca 2022  r. w Samodzielnym Psychiatrycznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ  odbył się audyt systemów zarządzania:

  • ISO 9001:2015 System zarządzania jakością,

Audytorzy  zewnętrzni z firmy certyfikującej po raz kolejny sprawdzali czy nasza placówka spełniała wymogi jakościowe wynikające z norm ISO. Sprawdzano  zgodność usług świadczonych przez  nasz szpital w Zakresie Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego Psychiatrycznego oraz Oddziału Psychogeriatrii z normami jakości oraz spełnianie przez placówkę obowiązków wynikających z aktualnych przepisów prawa.

Początek prac z systemami zarządzania w Szpitalu związany jest z rokiem 2008. Pierwszym etapem było opracowanie dokumentacji i wdrożenie systemu zarządzania jakością na zgodność z normą ISO 9001:2000. Potwierdzeniem podjętych starań była pozytywna zewnętrzna certyfikacja w 2009 roku.

W związku z dalszym rozwojem Szpitala pojawiła się uzasadniona potrzeba wdrożenia kolejnych systemów związanych z zarządzaniem oraz bezpieczeństwem. Opracowano niezbędną dokumentację oraz podjęto starania celem dostosowania Szpitala do nowych wymagań norm ISO. Personel poddany został szkoleniom, przeprowadzono audyty zewnętrzne. Wynikiem wszystkich prac była gotowość naszej placówki do rygorystycznej i niezależnej oceny zewnętrznej.

Korzyści z całego procesu  można zgrupować w kilka punktów :

  • poprawa standardu oferowanych usług medycznych,
  • poprawa warunków bytowych pacjentów korzystających z usług szpitala,
  • dążenie do satysfakcji pacjentów oraz pracowników placówki,
  • prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami,

Certyfikat Jakości  potwierdza kierunek polityki stałego podnoszenia jakości usług świadczonych w   szpitalu psychiatrycznym.

OTWARCIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY II POZIOM REFERENCYJNY

OTWARCIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

DZIECI I MŁODZIEŻY  II POZIOM REFERENCYJNY

Źródło  fot. Wrota Podlasia Fot.Krzysztof Bochenko

30 czerwca 2022 r. w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym ZOZ w Suwałkach zostało otwarte Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży II poziomu referencyjnego. To niebywale ważna inicjatywa  która ma na celu   pomoc w zaburzeniach psychicznych  i wsparcie  młodych pacjentów w wieku rozwojowym. Od 1 lipca 2022 r. w strukturach Centrum znajdzie się Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddział Dzienny. W opracowywaniu indywidualnych   programów terapeutycznych  i wspierania młodego pacjenta,  chcemy uwzględnić  wiele aspektów jego funkcjonowania – nie tylko zdrowie psychiczne czy kondycję emocjonalną, ale też relacje domowe czy szkolne. Centrum zajmować się będzie także kwestiami profilaktyki i promocji, w tym np. psychoedukacją  rodziców/opiekunów  czy   zajęciami aktywizującymi   naszych podopiecznych. Program funkcjonowania Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Suwałkach  połączy w działalności  zasadnicze funkcje – profilaktykę i edukację kierowaną do  młodych ludzi  i rodziców oraz  leczenie i terapię  dzieci i młodzieży.

W dniu 30 czerwca  Msza święta celebrowana  przez  Księdza Biskupa Jerzego Mazura nadała uroczysta rangę temu przedsięwzięciu. Na   uroczystość  otwarcia  przybyli zaproszeni goście:  Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentowała Pani Wiesława Burnos – Członek Zarządu. W imieniu Posła Jarosława Zielińskiego życzenia przekazała Pani Lilianna Zielińska. Sejmik Województwa Podlaskiego reprezentowali Radni Pan Waldemar Kwaterski,  Pan Cezary Cieślukowski i Pan Bogdan Dyjuk.   Wojewodę Podlaskiego reprezentowała Pani Jadwiga Milewska Kierownik  Delegatury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach. W otwarciu wziął udział także Pan Roman Rynkowski  Z-a  Prezydenta Miasta Suwałk i Pan Witold Kowalewski – Starosta Suwalski. Gościliśmy  Dyrektorów Szpitali  Psychiatrycznych z woj. warmińsko – mazurskiego Panią Agnieszkę Szałko z Węgorzewa  i Pana Mirosława Kochański z Fromborka.  Odwiedzili nas Dyrektorzy  ze szpitali ościennych Pan Cezary Rzemek dyrektor ds. Finansowych UDSK w Białymstoku oraz Pani Krystyna Szczypień  Dyr. Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach, Pani Irena Łukaszuk – Dyrektor Ośródka Rehabilitacji i Pan Józef Wołyniec z-a  Dyr. Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach a także Pani Maria Kowalewska – Kierownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.  Zaproszenie przyjął także Pan Leszek Lewoc Dyrektor MOPR w Suwałkach.  Bardzo nam było miło gościć Komendanta Straży Pożarnej w Suwałkach Pana Arkadiusza Buchowskiego oraz Przedstawicieli Policji Miejskiej w Suwałkach. Serdeczne  życzenia  dla chorych i personelu oraz  gratulacje z tytułu otwarcia ośrodka przekazał listownie  Pan Krzysztof Jurgiel  Poseł Parlamentu Europejskiego. Na uroczystości nie zabrakło Przedstawicieli naszej Rady Społecznej i Naszych pracowników.  Serdecznie dziękujemy Wszystkim Gościom  za życzenia i za obecność. Udział władz samorządowych, parlamentarzystów, służb mundurowych   w takich uroczystościach to  dowód na ich zainteresowanie rozwojem opieki zdrowotnej, zwiększaniem dostępności do usług tak długo oczekiwanych dla mieszkańców regionu i miasta. Dziękujemy bardzo.

Źródło  fot. Wrota Podlasia Fot.Krzysztof Bochenko