Przygotowania do uzyskania Certyfikatu Jakości

Przygotowania do uzyskania Certyfikatu Jakości 

Początek  – uzyskanie przez naszą placówkę  w 2009 r.   Certyfikatu Zarządzania Jakością  i  odnawianie przez kolejne lata.  W 2014 r. uzyskaliśmy  akredytację nadawaną przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.  Jednak te certyfikaty nie mogą kończyć  działań zmierzających do podnoszenia jakości standardów pracy i bezpieczeństwa w szpitalu – jest to proces ciągły. Systemem zarządzania jakością ISO  potwierdza kierunek polityki stałego podnoszenia jakości usług świadczonych w   szpitalu psychiatrycznym. W trzecim  kwartale tego roku czeka nas szerszy  audyt sprawdzający, niezbędny  do utrzymania  statusu szpitala z certyfikacją ISO. Proces wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015 to czas przygotowań, to czas  wdrażania  nowych standardów i aktualizacja poprzednich. Na szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez kadrę kierowniczą szpitala  pracownicy  z poszczególnych oddziałów pracują nad aktualizacją  procedur, standardów, instrukcji, algorytmów oraz wdrażania ich w praktyce i dostosowywanie  wprowadzonych zmian w funkcjonowaniu szpitala. W tym roku bardzo aktywnie włączyła się  w aktualizację  standardów część lekarzy i  duża grupa pielęgniarek.