Konferencja – I Suwalskie Forum Psychiatryczne

Zdjęcie:  Otwarcie Centrum Zdrowia Psychicznego

Zdjęcie: dr Bogdan Wieczorek specjalista psychiatrii  – wykład alkohol a depresja

Zdjęcie : Dr Stanisław Wróblewski – specjalista psychiatrii – Wykład – depresja fakty czy mity

Zdjęcie: Główny Księgowy Marek Wasilewski omawia  inwestycje  przeprowadzone w Szpitalu w ostatnich latach.

Zdjęcie : Dyrektor  Departamentu Zdrowia  Urzędu Marszałkowskiego – Katarzyna Zajkowska  i Dyrektor  Szpitala Bożena Łapińska  z Przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala wręczają podziękowania pracownikom Izby Przyjęć.

 

Źródło : własne SPSPZOZ

Jeżeli powyższe zdjęcia naruszają w jakiś sposób godność osobistą znajdujących się na nich osób, mogą one skorzystać z unormowań art. 21 ust. 1 RODO regulującego prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją takiej osoby.

Oddział Dzienny Terapii Nerwic

ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII NERWIC

 

Od 1 stycznia 2019 r.  rozpoczął działalność dzienny oddział terapii nerwic  przy Specjalistycznym Psychiatrycznym SP ZOZ w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 62.

Warunkiem rozpoczęcia terapii jest posiadanie skierowania na terapię w Oddziale Dziennym Terapii Nerwic. Niezbędne jest skierowanie od lekarza.  Pacjenci przyjmowani są po przejściu procedury kwalifikacji. Obejmuje ona badanie lekarskie, wywiad, ocenę motywacji do terapii. Konsultacje przeprowadza koordynator oddziału oraz psychoterapeuta. Wskazane jest dostarczenie dokumentacji z dotychczasowego leczenia. Oddział jest jednostką specjalistyczną przeznaczoną do leczenia zaburzeń lekowych, zaburzeń związanych ze stresem (adaptacyjnych) i pod postacią somatyczną np. – fobie m.in. fobia społeczna, agorafobia, depresyjno – lękowe. 

Leczenie trwa  do 12  tygodni i odbywa się w trybie dziennym – zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -13.30.  Za okres leczenia w razie potrzeby wystawiane jest zwolnienie lekarskie.

Zajęcia  stanowią kompleksowy program psychoterapii i prowadzone są  przez doświadczony personel o wysokich kwalifikacjach:  lekarza, psychoterapeutę, psychologa,  terapeutów i pielęgniarki.

Program zajęć obejmuje:

Psychoterapię grupową, Psychoterapię indywidualną, Zebranie społeczności terapeutycznej, Psychoedukację, Arteterapię, Relaksację, Muzykoterapię, Zajęcia ruchowe.