Ogłoszenie

Dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego ZOZ w Suwałkach, ul. Szpitalna 62

zatrudni w ramach umowy o pracę pielęgniarki i pielęgniarzy.

Wymagania:
– wykształcenie pielęgniarskie wyższe lub średnie
– aktualne prawo wykonywania zawodu.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV oraz Listu motywacyjnego na adres:
e-mail: sekretariat@spspzoz.pl; tel. 87 5626402
Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ
ul. Szpitalna 62
16-400 Suwałki

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

Wspomnienie uroczystości nawiedzenia relikwii Błog. Hanny Chrzanowskiej w kaplicach Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach

 28 kwietnia 2018 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach  pielęgniarka  – Hanna Chrzanowska ogłoszona błogosławioną. Urodziła się 7 października 1902 r. Była pielęgniarką, działaczką charytatywną i pedagogiem. Prowadziła wykłady dla pielęgniarek, przygotowywała dla nich programy szkolne. Uznawana jest za pionierkę pielęgniarstwa domowego. W latach 1929-39 redagowała miesięcznik „Pielęgniarka Polska” – pierwsze w Polsce czasopismo zawodowe dla pielęgniarek. Uczestniczyła także w pracach nad przygotowaniem Ustawy o pielęgniarstwie, uchwalonej przez Sejm w 1935 r. – uznawanej za jedną z najlepszych na świecie. Zmarła w Krakowie 29 kwietnia 1973 r. Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej to wielka radość dla całego środowiska pielęgniarskiego, z którego wywodziła się nowa błogosławiona.  Stanowi to  wyraz uznania i trudu pielęgniarki, która jest przecież najbliżej pacjenta, udzielając mu wsparcia nie tylko medycznego, ale także duchowego. W dniach 3- 5  czerwca 2018 r.  w Szpitalu Psychiatrycznym w Kaplicy p.w. Bożego Miłosierdzia w ZPOP oraz w Kaplicy p.w. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych odbyły się uroczystości związane z nawiedzeniem relikwii Błog. Hanny Chrzanowskiej. W uroczystościach uczestniczył personel szpitala psychiatrycznego, chorzy i ich opiekunowie. Mszom  przewodniczył Kapelan Ks. Jarosław Pierzgalski.

Peregrynacja to przede wszystkim wspólna modlitwa i poznanie pięknych wzorów do naśladowania dająca wszystkim uczestnikom: personelowi szpitala, chorym  i ich najbliższym dużo siły i nadziei.

Światowy Dzień Chorego

11 lutego  po raz  XXVI

obchodzimy Światowy Dzień Chorego

Z tej okazji  w imieniu Kierownictwa Szpitala życzę Wszystkim chorym i cierpiącym  powrotu do zdrowia, wytrwałości i cierpliwości.

Choroba i związane z nią problemy, niepokój  stwarzają ze strony chorego niezwykłe zapotrzebowanie na wsparcie psychiczne, które ma mu przywrócić zachwianą równowagę, osłabić przykre doznania, dać poczucie bezpieczeństwa i dodać sił w walce o zdrowie. Czasem siły te są bardzo potrzebne by zaakceptować to, czego już zmienić ani odwrócić nie można, a z czym pogodzić się jest bardzo trudno. Staramy się  każdego dnia wspierać pacjentów w tych trudnych chwilach, otaczać opieką,  dawać wsparcie i pomoc. Kieruję słowa podziękowania do Całego  Zespołu, do Wszystkich osób, które  na różnych obszarach swojej pracy dbają o to, aby pacjent w tym szpitalu obdarzał nas zaufaniem .

Chorym życzę aby odczuli serdeczność, troskliwą opiekę i bezpieczeństwo każdego dnia. Życzę codziennych radości i wiary oraz niegasnącej nadziei.

 

Bożena Łapińska

Dyrektor Szpitala