Lista darczyńców

  W imieniu pracowników i podopiecznych chciałabym podziękować instytucjom i firmom, które wsparły nasz inicjatywę zorganizowania programu terapeutycznego w formie dwutygodniowych warsztatów w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Suwałkach, Becejłach, Sejnach, Augustowie i Sokółce podczas ferii zimowych 2022.

  Dzięki Państwa pomocy udało nam się zakupić pomoce dydaktyczne dla naszych podopiecznych niezbędny do prowadzenia zajęć.

  Z całego serca dziękujemy za udzielone wsparcie.

PPHU Laktopol Sp. z o.o.
Zakład w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 110 C
16-400 Suwałki
AQUAEL Sp. z o.o
Zakład Produkcyjny
Dubowo Drugie 35
16-400 Suwałki
Polska
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. T. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
Starostwo Powiatowe w Sejnach
ul.1 Maja 1
16-500 Sejny
Urząd Miejski w Sokółce
ul. Plac Kościuszki 1
16-100 Sokółka
Sklep zoologiczny Zwierzyniec
Paulina Kułakowska-Martoń
ul. Noniewicza 79B
16-400 Suwałki
MPPB J.W. „Ślepsk” w Augustowie
ul. Rajgrodzka 115
16-300 Augustów
PPH „Cymes”
ul. Północna 20A
16-400 Suwałki
Urząd Miasta Sejny
ul. Józefa Piłsudskiego 25
16-500 Sejny

Urząd Miasta Suwałki
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki