Bajkoterapia

Bajkoterapia czyli terapia przez bajki i baśnie.


Od 10 listopada 2021r. w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie, będą prowadzone zajęcia z wykorzystaniem aktywizującej metody bajkoterapii, w oparciu o wybrane bajki psychoedukacyjne, psychoterapeutyczne i relaksacyjne. Dodatkowo, podczas spotkań, stosowane będą elementy arteterapii oraz muzykoterapii.
Zajęcia odbywać się będą w środy, w godzinach 16.00-17.30 i przeznaczone będą dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, z klas I-III.
Podczas zajęć dzieci uczą się m. in.:
– zasad związanych z wzajemną komunikacją;
– właściwego zachowania;
– empatii;
– wyrażania emocji;
– radzenia sobie z trudnymi emocjami, takimi jak złość, gniew, strach itp.

Zajęcia prowadzone będą przez certyfikowanych trenerów bajkoterapii, doświadczonych pedagogów i terapeutów środowiskowych naszego Ośrodka. Ilość uczestników do 15 osób w grupie.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej
   dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie

    Nowomiejska 41, 16-300 Augustów

  tel. 508-280-634