Zmiana operatora usług telekomunikacyjnych

Z uwagi na zmianę operatora usług telekomunikacyjnych, informujemy, iż kontakt telefoniczny do pacjentów SPSP ZOZ w Suwałkach jest możliwy przy użyciu poniższych numerów. Oddział Psychiatryczny – Pododdział Psychiatryczny I 87 5626417 – Pododdział Psychiatryczny II 87 5626427 Oddział Psychosomatyczny (internistyczno-psychiatryczny) …

III Spartakiada Transgraniczna

III SPARTAKIADA TRANSGRANICZNA w ramach projektu pt. „Transgraniczna Akademia Psychiatrii Aktywnej” w programie pn. „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 już za nami. Nasza …