Podziękowanie

…„Nie czas nam jest dany ale chwile… „ PODZIĘKOWANIE Wszystkim Państwu , którzy w bolesnych chwilach po śmierci mojego Ojca dzielili ze mną smutek, wsparli słowami otuchy i serdeczną myślą oraz okazali wiele serca, życzliwości i uczestniczyli tak licznie w …

Kondolencje

Szanownej Pani Dyrektor Bożenie Łapińskiej wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca Romualda Urbanowicza składają Pracownicy SPSPZOZ w Suwałkach

Światowy Dzień Chorego

                                                         Światowy Dzień Chorego 11 lutego obchodzimy po raz XXV Światowy Dzień Chorego Dzień ten został ustanowiony przez Papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku. To dzień do refleksji nad …