OTWARCIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY II POZIOM REFERENCYJNY

OTWARCIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

DZIECI I MŁODZIEŻY  II POZIOM REFERENCYJNY

Źródło  fot. Wrota Podlasia Fot.Krzysztof Bochenko

30 czerwca 2022 r. w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym ZOZ w Suwałkach zostało otwarte Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży II poziomu referencyjnego. To niebywale ważna inicjatywa  która ma na celu   pomoc w zaburzeniach psychicznych  i wsparcie  młodych pacjentów w wieku rozwojowym. Od 1 lipca 2022 r. w strukturach Centrum znajdzie się Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddział Dzienny. W opracowywaniu indywidualnych   programów terapeutycznych  i wspierania młodego pacjenta,  chcemy uwzględnić  wiele aspektów jego funkcjonowania – nie tylko zdrowie psychiczne czy kondycję emocjonalną, ale też relacje domowe czy szkolne. Centrum zajmować się będzie także kwestiami profilaktyki i promocji, w tym np. psychoedukacją  rodziców/opiekunów  czy   zajęciami aktywizującymi   naszych podopiecznych. Program funkcjonowania Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Suwałkach  połączy w działalności  zasadnicze funkcje – profilaktykę i edukację kierowaną do  młodych ludzi  i rodziców oraz  leczenie i terapię  dzieci i młodzieży.

W dniu 30 czerwca  Msza święta celebrowana  przez  Księdza Biskupa Jerzego Mazura nadała uroczysta rangę temu przedsięwzięciu. Na   uroczystość  otwarcia  przybyli zaproszeni goście:  Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentowała Pani Wiesława Burnos – Członek Zarządu. W imieniu Posła Jarosława Zielińskiego życzenia przekazała Pani Lilianna Zielińska. Sejmik Województwa Podlaskiego reprezentowali Radni Pan Waldemar Kwaterski,  Pan Cezary Cieślukowski i Pan Bogdan Dyjuk.   Wojewodę Podlaskiego reprezentowała Pani Jadwiga Milewska Kierownik  Delegatury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach. W otwarciu wziął udział także Pan Roman Rynkowski  Z-a  Prezydenta Miasta Suwałk i Pan Witold Kowalewski – Starosta Suwalski. Gościliśmy  Dyrektorów Szpitali  Psychiatrycznych z woj. warmińsko – mazurskiego Panią Agnieszkę Szałko z Węgorzewa  i Pana Mirosława Kochański z Fromborka.  Odwiedzili nas Dyrektorzy  ze szpitali ościennych Pan Cezary Rzemek dyrektor ds. Finansowych UDSK w Białymstoku oraz Pani Krystyna Szczypień  Dyr. Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach, Pani Irena Łukaszuk – Dyrektor Ośródka Rehabilitacji i Pan Józef Wołyniec z-a  Dyr. Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach a także Pani Maria Kowalewska – Kierownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.  Zaproszenie przyjął także Pan Leszek Lewoc Dyrektor MOPR w Suwałkach.  Bardzo nam było miło gościć Komendanta Straży Pożarnej w Suwałkach Pana Arkadiusza Buchowskiego oraz Przedstawicieli Policji Miejskiej w Suwałkach. Serdeczne  życzenia  dla chorych i personelu oraz  gratulacje z tytułu otwarcia ośrodka przekazał listownie  Pan Krzysztof Jurgiel  Poseł Parlamentu Europejskiego. Na uroczystości nie zabrakło Przedstawicieli naszej Rady Społecznej i Naszych pracowników.  Serdecznie dziękujemy Wszystkim Gościom  za życzenia i za obecność. Udział władz samorządowych, parlamentarzystów, służb mundurowych   w takich uroczystościach to  dowód na ich zainteresowanie rozwojem opieki zdrowotnej, zwiększaniem dostępności do usług tak długo oczekiwanych dla mieszkańców regionu i miasta. Dziękujemy bardzo.

Źródło  fot. Wrota Podlasia Fot.Krzysztof Bochenko