KONSYLIUM – POMOC W KRYZYSIE PSYCHICZNYM. 09.09.2022r.

Pierwsza pomoc w kryzysie psychicznym jest tak samo ważna
jak pierwsza pomoc przy wypadku komunikacyjnym czy zawale
– ona może uratować życie.

                              Konsylium na temat  pomocy w sytuacjach kryzysu psychicznego z udziałem specjalistów psychiatrii,  psychologów i psychoterapeutów oraz  pielęgniarek odbyło się w Szpitalu Psychiatrycznym  w Suwałkach przy ul. Szpitalna 62  w sali konferencyjnej 9 września  o godz.13.00.  Na naradzie specjalistów rozmawialiśmy o  skali zjawiska samobójstw, jego przyczynach i zapobieganiu z racji „Światowego  Dnia Zapobiegania Samobójstwom”. Współorganizowany przez Światową Organizacją Zdrowia (WHO) wraz z Międzynarodowym Towarzystwem Zapobiegania Samobójstwom Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom (obchodzony 10 września) ma na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie tematyki samobójstw i ma stanowić wsparcie psychologiczne dla osób, u których pojawiają się myśli samobójcze.  Samobójstwa są  przyczyną wielu przedwczesnych zgonów. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach jako realizator Programu Pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego w tym roku, w szerszym zakresie włączył się w  tym roku w obchody  z uwagi na duży problem samobójstw, okaleczeń nie tylko wśród dorosłych ale także młodzieży i  dzieci, szczególnie po okresie pandemii. Zespół specjalistów  psychiatrów i psychoterapeuta poruszali problemy  dotyczące problemu samobójstw i możliwości pomocy w kryzysie psychicznym.  Bardzo istotnym jest, aby obok wsparcia  przekazać informację o  sposobach radzenia sobie w kryzysach   i przedstawić propozycje  oddziaływań  profilaktycznych. Samobójstwo może dotknąć każdego z nas. Każde samobójstwo jest druzgocące i ma poważny wpływ na osoby wokół. Przyczyna problemów samobójczych jest wielowymiarowa i wielokierunkowa. To zjawisko  jest bardzo złożone, nakładają się na nie  wielorakie czynniki chorobowe w aspekcie psychicznym i fizycznym,  wynikające z dysfunkcji osobowości, wynikające z problemów  (różnorakich) w środowisku najbliższym i dalszym, czy też  wynikające z reaktywności doświadczanych problemów.  Wiadomo, że istnieją czynniki i wydarzenia życiowe, które mogą czynić kogoś bardziej podatnym na samobójstwo. Problemy psychiczne, takie jak stany lękowe i depresja, również mogą być czynnikiem sprzyjającym. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do zwiększenia poczucia izolacji i bezbronności. Ale ułatwiając dostęp do pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej i  dzięki edukacji społecznej  jak radzić sobie w sytuacjach kryzysu psychicznego możemy zmniejszyć skalę zagrożenia.  Uczymy się, jak udzielać pierwszej pomocy przy wypadku samochodowym czy zawale, tak samo powinniśmy uczyć się udzielania pierwszej pomocy w kryzysie psychicznym. Szczególnej wagi nabiera problem w  przypadku podejmowania prób samobójczych u dzieci,  ich rodzice są przerażeni, bezsilni, często nie wiedzą, gdzie udać się po pomoc. Ta tragedia dotyka także ich rówieśników z klasy, podwórka czy najbliższego otoczenia. Dziecko czy nastolatek nie ma jeszcze narzędzi potrzebnych do radzenia sobie w trudnych chwilach, potrzebuje czasu, aby je zdobyć. To my, dorośli, powinniśmy pełnić tę rolę, być stabilnym wsparciem i empatycznym słuchaczem, który przeprowadzi dziecko przez trudny okres dorastania. Jeśli ktoś powie Ci, że myśli o samobójstwie nie obawiaj się porozmawiać o tym, nie okazuj zdziwienia i zaskoczenia, miej dla niej czas, okaż zainteresowanie i wsparcie oraz okaż gotowość do słuchania, pozwól na okazywanie emocji i akceptuj je ale też nie nie oceniaj, nie dawaj rad. Szukaj pomocy u osób oraz w instytucjach pomocowych takich, jak psycholog, psychiatra . W dniach 05 – 24 września b.r. tut. szpital psychiatryczny w Suwałkach  organizuje cykl spotkań poświęcony zdrowiu psychicznemu. Ponieważ inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat kryzysów psychicznych i samobójstw, aby dotrzeć do szerszej grupy odbiorców w akcję  informacyjną aktywnie włączył się Samorząd Województwa Podlaskiego. Uruchamiany  na terenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Psychiatrycznym Suwałkach dodatkową linię telefoniczną  oraz gabinety zespołów terapeutycznych od godz. 8-18 codziennie w dni robocze oraz dodatkowo  we wrześniu w każdą sobotę.

Źródło własne