ZAPYTANIE OFERTOWE „Obsługa prawna Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach”