Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na potrzeby Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach”

Data zamieszczenia ogłoszenia: 10.12.2015r.