Zapytanie ofertowe na dostawę środków do utrzymania czystości i higieny dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach