Uruchomienie tablicy multimedialnej „Magiczny Box”

W Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Sokółce, przy ul. Wł. Broniewskiego 2 został uruchomiony Magiczny Box. To wysokiej jakości multimedialne, interaktywne urządzenie. Spełnia funkcję zarówno magicznej ściany, jak i podłogi. Magiczny Box umożliwia obsługę aplikacji tzw. Planet Edukacyjnych, ale może też służyć jako samodzielne centrum multimedialnej rozrywki dla dzieci i młodzieży.
Urządzenie w Ośrodku w Sokółce zostało wyposażone w pakiet 11 planet. Każda z nich odpowiada na inne terapeutyczne dzieci. Aplikacje zawierają aktywności logiczne, sportowe, zręcznościowe, edukacyjne oraz takie, które mogą być wykorzystane podczas zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych, pracując z dziećmi, koncentrację, komunikację i procesu uczenia się.
                  Zabawy z tablicą multimedialną wpływają pozytywnie na rozwój obszarów takich jak : motoryka, sprawność ruchowa, zręczność, koordynacja wzrokowo-ruchowa, spostrzegawczość, logiczne myślenie, orientacja przestrzenna, kreatywność, wyobraźnia, współpraca.