OBCHODY DNIA CHOREGO W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM

XXXII Światowy Dzień Chorego

11 luty 2024

Z okazji XXXII Światowego Dnia Chorego pacjentom naszego szpitala, wszystkim chorym i cierpiącym, życzymy powrotu do zdrowia, wytrwałości i cierpliwości w walce z chorobą. Niech każdy nowy dzień przynosi nadzieję a pomoc z naszej strony i pełna troski opieka niech sprzyja powrotowi do zdrowia.

…Leczyć chorego poprzez leczenie relacji…tak brzmi jedno z tegorocznych przesłań Ojca Świętego na obchody Dnia Chorego … kiedy zabraknie relacji dochodzi do osamotnienia a ono…staje się bardziej dotkliwe w czasie słabości, niepewności i poczucia braku bezpieczeństwa… Choroba i związane z nią cierpienie, stwarzają ze strony chorego niezwykłe zapotrzebowanie na pomoc i na wsparcie psychiczne. W naszym szpitalu staramy się dawać naszym pacjentom i ich rodzinom wsparcie i pomoc. Składam wyrazy uznania i wdzięczności Całemu Zespołowi, który z oddaniem zajmuje się chorymi. Wszystkim osobom, które na różnych obszarach swojej pracy dbają o to, aby pacjent objęty był właściwą opieką.
Szpital Psychiatryczny w Suwałkach obchody Światowy Dzień Chorego zorganizował 8 lutego. Uroczystość rozpoczęła msza święta a następnie wszyscy uczestnicy przeszli na otwarcie klubu pacjenta. W holu głównym zaprezentowano wystawę prac pacjentów. W tych dniach zaplanowaliśmy także kiermasz prac pacjentów z warsztatów terapii zajęciowej oraz szkolenia z udzielania I pomocy. W obchodach Dnia Chorego wzięły udział władze samorządowe: Pani Marszałek Wiesława Burnos przekazała w imieniu Zarządu Województwa czek na zakup defibrylatorów. Życzenia i upominki przekazały władze miasta Suwałki Pan Prezydent Czesław Renkiewicz i Z-a Prezydenta Romuald Rynkowski. Piękną oprawę naszej uroczystości stworzyły także obecne media. Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za życzenia i uświetnienie obchodów swoją obecnością.

Bożena Łapińska
Dyrektor SPSPZOZ w Suwałkach