Porady dla dzieci i młodzieży

Bezpłatne porady psychologiczne i psychoterapeutyczne  dla dzieci i młodzieży

Ośrodek Środowiskowej Opieki  Psychologicznej i Psychoterapeutycznej  dla  Dzieci i Młodzieży  jest w tzw. I stopniu referencyjnym  jako Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Młodzi  pacjenci mogą skorzystać z oferty bez skierowania lekarskiego. Takie ośrodki będą udzielać  pomocy tym dzieciom, które nie potrzebują  lekarza psychiatry  lub farmakoterapii. W przypadku wielu  zaburzeń psychicznych, pojawiających się w dzieciństwie czy wieku dorastania, można bowiem udzielić skutecznej pomocy  za pomocą  takich interwencji  jak psychoterapia indywidualna i grupowa, terapia rodzinna czy praca z grupą rówieśniczą. Warunkiem jest wczesna reakcja na pojawiające się problemy.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży –  I poziom referencyjny z siedzibą :  w Suwałkach, ul. Szpitalna 62,   tel. 508 280 652

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny  – wprowadza nowy model opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej  dla  dzieci przed rozpoczęciem realizacji nauki szkolnej i realizującej obowiązek szkolny oraz młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży oferuje :

pełną diagnostykę psychologiczną,

psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną,

wsparcie psychologiczne i środowiskowe.

 

W związku z okresem pandemii  COVID-19  Personel Ośrodka udzielamy także  świadczeń za pomocą systemów teleinformatycznych (teleporady).