Ośrodki środowiskowe

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej

dla Dzieci i Młodzieży

Informujemy, że w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach  został uruchomiony Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży –  I poziom referencyjny

z siedzibą : w Suwałkach, ul. Szpitalna 62,    tel. 508 280 652

                     w Becejłach 7,   tel. 508 280 126

                     w  Sokółce, ul. Wł. Broniewskiego 2, tel. 508 280 237

                      w Augustowie, ul. Nowomiejska  41,  tel. 508 280 634

                      w Sejnach, ul. Wojska Polskiego 60 D,  tel. 508 280 439

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny  – wprowadza nowy model opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej  dla  dzieci przed rozpoczęciem realizacji nauki szkolnej i realizującej obowiązek szkolny oraz młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży oferuje :

  • pełną diagnostykę psychologiczną,
  • psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną,
  • wsparcie psychologiczne i środowiskowe.

Do Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej nie wymagane jest skierowanie.

W związku z okresem pandemii  COVID-19  Personel Ośrodka udziela świadczeń za pomocą systemów teleinformartycznych (teleporady) oraz w środowisku.