Ogłoszenie

W związku z pismem Dyrektora Generalnego Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie : RzPP-WZP. 1111.8.2017.AJAN z dnia 17 maja 2017r. od dnia 29 maja 2017r. funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach pełni Pani Dorota Ciruk, w wymiarze 5 dni w tygodniu: poniedziałek – piątek w godzinach: 7.00 -15.00.

Pielęgniarskie Święto

Życzenia

z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

Wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom

Specjalistycznego Psychiatrycznego SP ZOZ w Suwałkach

w imieniu Kierownictwa placówki składam życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i jak najmniej trosk, ale także tego, aby wykonując ten wyjątkowy zawód odczuwać satysfakcję z wykonywanej pracy. Oby nie opuszczała Was życzliwość i wyrozumiałość: ta, którą otrzymujecie i ta którą dajecie innym. Wykazujecie się profesjonalizmem na każdym polu działania i na różnych stanowiskach. Dziękuję Wam za to i życzę wytrwałości, pomyślności i radości każdego dnia.

                     Pozwólcie Państwo, że do grona odbiorców życzeń dołączę inne zawody, które wspierają Was w codziennej pracy. Tworzycie Zespół, który przyczynia się do przywracania zdrowia, spokoju i radości życia chorym i ich rodzinom. Przyjmijcie Wszyscy serdeczne podziękowania także za odpowiedzialną postawę wobec chorych. To cechy wyjątkowe i piękne.

Dyrektor

Bożena Łapińska

Dzień otwarty ZPOP

Dzień Otwarty w Specjalistycznym Psychiatrycznym SP ZOZ Suwałkach

W dniu 11 maja 2017 roku odbył się Dzień Otwarty w Specjalistycznym Psychiatrycznym SP ZOZ Suwałkach na terenie nowego budynku Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego Psychiatrycznego.
Na Dniu Otwartym zaszczycił nas swoją obecnością i koncelebrował Mszę Świętą Jego Ekscelencja Bp Jerzy Mazur oraz wyświęcił kaplicę pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia. Oprawę muzyczną Mszy uświetnił chór „Złota Jesień” działający przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Suwałkach.
Ksiądz Biskup spotkał się również z personelem szpitala i personelem medycznym z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki przypadającego w dniu 12.05.2017r.
W ramach Dnia Otwartego wszyscy chętni mogli uczestniczyć we mszy Św., zwiedzić cały teren Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego Psychiatrycznego oraz dokonać pomiaru ciśnienia.
Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie i uczestnictwo.

Dzień otwarty ZPOP

ZAPROSZENIE

DZIEŃ OTWARTY – budynek ul.Reja 67A
11 maja 2017 r. w godzinach 8.30 – 12.00.

Serdecznie zapraszamy Państwa na dzień otwarty w nowym obiekcie Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach – Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym Psychiatrycznym połączony z poświęceniem kaplicy.
Program :
8.45 – 10.00– Msza Święta koncelebrowana przez Bp Jerzego Mazura, obiekt ZPOP ul. Reja 67A

10.00 – Poświęcenie kaplicy pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia

10.15 – Spotkanie Biskupa z personelem szpitala.

10.30 – Zwiedzanie obiektu, pomiary ciśnienia dla chętnych na specjalnie przygotowanych stanowiskach

Dyrekcja Szpitala Psychiatrycznego

Zakończenie projektu

III KONFERENCJA KOŃCZĄCA PROJEKT
TRANSGRANICZNA AKADEMIA PSYCHIATRII AKTYWNEJ

28 kwietnia 2017 roku, Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach III konferencją zakończył realizację projektu pt. „Transgraniczna akademia psychiatrii aktywnej” realizowanego w programie pn. „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
Konferencja podsumowująca realizację projektu była tez okazją do otwarcia jedynego w kraju innowacyjnego i nowoczesnego Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczo Psychiatrycznego.
Na konferencję zostali zaproszeni:
– posłowie na sejm RP,
– przedstawiciele władz samorządowych,
– przedstawcie Ministerstwa Zdrowia,
– przedstawiciel ambasady Norwegii, Islandii lub Lichtensteinu,
– przedstawiciele lokalnych mediów,
– przedstawiciele środowiska medycznego,
– pacjenci podmiotu realizującego projekt,
– przedstawiciele podmiotów partnerskich z Litwy i Rosji.
Całkowita wartość projektu (wydatki kwalifikowane): 11 635 865,00 PLN – 100%
Kwota dotacji z MF EOG/NMF: 9 308 692,00 (PLN) – 80%
Wkład własny – środki pochodzące z budżetu województwa podlaskiego:
2 327 173 PLN) – 20%
Termin realizacji projektu: 01.08.2014 – 30.04.2017.
W ramach w/w projektu:
– wybudowano innowacyjny, nowoczesny i monitorowany Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczo Psychiatryczny na 65 łóżek z kompleksem sportowo- rekreacyjnym– jedyny w kraju,
– zakupiono kompletne wyposażenie medyczne, teletechniczne i informatyczne do wybudowanego obiektu,
– zakupiono dwa samochody osobowe do celów statutowych Zakładu
– zakupiono sprzęt multimedialny i komputerowy,
– zorganizowano pierwszą Transgraniczną/Międzynarodową Spartakiadę z udziałem pacjentów ich rodzin oraz personelu medycznego, w której uczestniczyli również: Rosjanie, Litwini i Białorusini – w ramach projektu odbyła się też druga i trzecia edycja – łączna liczba uczestników ponad 700 osób,
– zorganizowano trzy konferencje w których udział wzięło blisko 360 osób,
– uruchomiono Punkt wsparcia i informacji dla pacjentów i ich rodzin, w którym udzielano doradztwa: psychologicznego, prawnego, socjalnego, opieki i pielęgnacji, terapeutycznego oraz edukację rodzin – z punktu skorzystało blisko 1700 osób i udzielono blisko 2000 porad,
– zorganizowano kursy języka: litewskiego, rosyjskiego i angielskiego dla 50 pracowników Zakładu,
– 5 osób uzyskało specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwo geriatryczne,
– 5 osób ukończyło kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

Realizacja projektu nadzorowana była przez dziewięcioosobowy zespół projektowy.
Projekt zrealizowano z sukcesem czego dowodem są osiągnięte wyższe od zakładanych wskaźniki rezultatów.

Relacje z wydarzenia:

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/143880

http://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-zdrowia/suwalki-lepsza-opieka-nad-chorymi-psychicznie-dzieki-rozbudowie-szpitala,92916.html

http://bialystok.tvp.pl/30159811/lepsza-opieka-nad-chorymi-psychicznie-dzieki-rozbudowie-szpitala

http://bialystok.onet.pl/suwalki-lepsza-opieka-nad-chorymi-psychicznie-dzieki-rozbudowie-szpitala/ekxrg94

https://lifestyle.newseria.pl/komunikaty_pr/zdrowie/cierpiacy-na-choroby,b1025003035

http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,21732798,duza-inwestycja-i-lepsza-opieka-dla-chorych-psychicznie.html

http://www.rynekzdrowia.pl/Inwestycje/Suwalki-nowoczesny-zaklad-opiekunczy-w-szpitalu-psychiatrycznym,172423,3.html

http://www.zdrowie.abc.com.pl/artykuly/suwalki-lepsza-opieka-nad-chorymi-psychicznie-dzieki-rozbudowie-szpitala,110593.html

http://www.mp.pl/poz/psychiatria/aktualnosci/163644,suwalki-rozbudowa-szpitala-psychiatrycznego

http://dwutygodniksuwalski.pl/32049/

http://www.suwalki.info/informacje-20838-Nowoczesne_metody_leczenia_w_nowoczesnych_warunkach.html

http://www.suwalki24.pl/article/1,cierpiacy_na_choroby_psychiczne_z_regionu_zyskaja_jeszcze_lepsza_opieke_zdjecia

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/zdrowie/zdrowie_pomoc_spoleczna/cierpiacy-na-choroby-psychiczne-z-regionu-zyskaja-jeszcze-lepsza-opieke.html

http://gazetaolsztynska.pl/profil/publicum/20204,Cierpiacy-na-choroby-psychiczne-z-regionu-zyskaja-jeszcze-lepsza-opieke.html

http://www.suwalking.pl/News,single,cierpiacy-na-choroby-psychiczne-z-regionu-zyskaja-jeszcze-lepsza-opieke?id=2818

http://niebywalesuwalki.pl/2017/04/cierpiacy-na-choroby-psychiczne-z-regionu-zyskaja-jeszcze-lepsza-opieke/