Wyróżnienie

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach otrzymał wyróżnienie w akcji promocyjnej KFS pt. „Krajowy Fundusz Szkoleniowy – inwestycją w rozwój kompetencji”. Dnia 29 czerwca 2021r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu :Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w  województwie podlaskim”.

W latach 2019-2020 w SPSPZOZ w Suwałkach przeprowadzono szereg kursów podnoszących kwalifikacje pracowników. Uczestnikami w szkoleniach byli lekarze, pielęgniarki oraz opiekunowie medyczni. Przeprowadzono niżej wymienione szkolenia:

  1. „Wywiad i badania fizykalne” – 17 pielęgniarek
  2. „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” – 24 pielęgniarki i 10 lekarzy
  3. „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiologicznego u dorosłych” – 18 pielęgniarek
  4. „Edukator w cukrzycy” – 28 pielęgniarek
  5. „Podstawowe zabiegi resuscytacyjne” – kurs dokształcający, w którym uczestniczyło 97 pracowników