Spotkanie przedwakacyjne

Konferencja „Spotkanie przedwakacyjne”  odbyła się  w Ośrodku  Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie  przy ul. Nowomiejskiej 4.

 Celem konferencji było zaprezentowanie organizacji i funkcjonowania Ośrodka, jego zadań i możliwości współpracy międzyinstytucjonalnej, ale głównie  poruszenie problematyki  w zakresie promocji i profilaktyki zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży przed okresem wakacji. Podczas konferencji  zaprezentowano  interesujące referaty dotyczące  wsparcia kryzysowego u dzieci  i diagnozowania potrzeb bezpieczeństwa u dzieci w wieku szkolnym.  Rewelacyjny wykład o budowaniu więzi  emocjonalnej  z rodzicami jako  najważniejszego czynnika chroniącego dzieci przed podejmowaniem zachowań ryzykownych p.t. Wakacje czas dzieci i rodziców  zaprezentowała Pani Żaneta Malesińska – koordynator Ośrodka. Zwróciła uwagę na  zauważalny problem  relacji między rodzicami a dziećmi i ich wpływ na późniejsze przyjmowanie przez młodych ludzi negatywnych postaw (używanie przez dzieci substancji psychoaktywnych, dopuszczaniu się aktów agresji, łamaniu prawa czy przedwczesnej inicjacji seksualnej). Podkreśliła rolę jakości relacji rodzic – dziecko   „Więzy rodzinne to nie tyle czas ale jego  jakość … w zdrowej rodzinie jest miejsce na całą paletę emocji od radości, szczęścia,  po smutek żal a nawet złość..„ Podkreśliła także, że  wakacyjny wyjazd to znakomita okazja  aby sprawdzić jak wygląda równowaga między wolnością dzieci a ograniczeniami narzuconymi przez rodziców…” . Z kolei Pani Julia Chomiczewska psychoterapeuta Ośrodka  w swoim wykładzie  przedstawiła alarmujące wskaźniki o zagrożeniach depresją u dzieci i młodzieży. Objawy depresji to nie tylko smutek i przygnębienie nie  tylko izolacja ale także agresja, przemoc, konflikty rówieśnicze i  zmęczenie. Ale także objawy o których mało się mówi to zmiana apetytu. O biochemicznej tezie przyczyny depresji, o skutkach w postaci „…od objadania po głodzenie. Od jadłowstrętu po żarłoczność psychiczną, skutkujących zmianą wyglądu i w konsekwencji obniżeniem nastroju i niską samooceną.   Zwróciła uwagę na istotne kwestie dotyczące diety zapobiegającej depresyjności ale także kontroli nad dietą w czasie trwania tego zaburzenia. Okazją to zaprezentowania urozmaiconej diety opartej na warzywach, owocach, ziarnach i witaminach, były warsztaty  kulinarne zorganizowane przez terapeutów środowiskowych  Ośrodka Panią Marię Wielgat i Panią Dorotę Winiewicz. Najbardziej dynamiczne warsztaty przeprowadziła Pani Agata Iwanowicz  z Powiatowej Policji w Augustowie. Nie przeszkodziło słońce – zajęcia o bezpiecznych wakacjach i spotkanie z Panią Policjantką to dla wielu  uczestników spotkania była okazja do zadawania pytań o bezpieczeństwo i skutki zachowań ryzykownych. O dodatkową aktywność   młodzieży i dzieci podczas konferencji zadbała para naszych psychologów z Ośrodka. Pani Beata Sobieska i Pan Darek Wierzbiński.  Ogromne podziękowania za przygotowanie Konferencji przekazała Całemu Zespołowi z Ośrodka w Augustowie Pani Dyrektor Bożena Łapińska.

Bardzo radosna dla Całej placówki była wiadomość o zdobyciu Certyfikatu Specjalisty Psychoterapii Dzieci i młodzieży przez Panią Żanetę Malesińską – Koordynatora.  Serdecznie gratulujemy.

Wśród zaproszonych gości  był Pan Poseł Jarosław Zieliński, który pogratulował  inicjatywy i podkreślił znaczenie pracy na rzecz najmłodszych, dziękował za  pełną poświecenia pracę  na rzecz rodzin i  ich wsparcia. Zwrócił także uwagę na środowiskowy aspekt działalności i jego znaczenie w diagnozowaniu potrzeb. Pani Marszałek Wiesława Burnos – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, również obecna na naszej uroczystości  podkreśliła ogromną rolę  pracowników Ośrodka w udzielaniu wsparcia i pomocy, ale także podkreśliła znaczenie współpracy międzyinstytucjonalnej i koordynacji działań  mających na celu pomoc dzieciom i młodzieży. Pani Marszałek miała ogromny udział w uruchomieniu tej placówki. Jej niekwestionowana aktywność na rzecz potrzebujących znajduje odzwierciedlenie m.in. w powstawaniu takich miejsc, ale także   rodzinnych domów dziecka i  patronatowi wielu akcji na  rzecz dzieci dotkniętych chorobami. Dziękujemy za zaangażowanie i ogromne serce dla najbardziej potrzebujących. Obecni na Konferencji byli także inni   Radni Wojewódzcy Pan Bogdan Dyjuk, któremu dziękujemy  serdecznie za pomoc w  organizacji placówki  i Pan Paweł Wnukowski.  Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku reprezentowała Pani Katarzyna Kandafer.  Uczestnikiem spotkania ze strony urzędu  miasta  był Pan  Filip Chodkiewicz – Wiceburmistrz Augustowa, który podkreślał, że Ośrodek jest bardzo ważnym miejscem dla najmłodszych mieszkańców miasta, mówił o  codziennej  współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi na terenie miasta i powiatu i skali  problemów wśród najmłodszych.  Pracownicy Ośrodka podejmują najtrudniejsze  wyzwania aby  pomagać młodym ludziom odnaleźć się we współczesnym świecie – mówił Urząd Miasta Augustowa  reprezentowała także Pani Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu Pani Anita Szostak.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy serdecznie a dzieciom, młodzieży i rodzicom życzymy radości ze spędzonego wspólnie wakacyjnego czasu.