Szkolenia z udzielania I pomocy

Szkolenia z udzielania I pomocy

 

Na co dzień każda osoba, bez względu na wykonywany zawód i charakter swojej pracy może znaleźć się w sytuacji, która wymaga udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym.

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach wśród swoich pracowników realizuję serię szkoleń z zakresu przeprowadzania pierwszej pomocy medycznej.

Szkolenia z I pomocy przedmedycznej przechodzą wszyscy pracownicy Szpitala -medyczni i niemedyczni. Począwszy od administracji, poprzez pracowników obsługi, rejestracji, sekretarek medycznych i wszystkich grup medyków.
Po raz pierwszy szkolenia przechodzą także pracownicy Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w : Suwałkach, Becejłach, Sejnach, Augustowie, Sokółce i Mońkach.

Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz PZU Życia S.A. nasz Szpital zakupił nowoczesny i profesjonalny sprzęt szkoleniowy, który umożliwia przeprowadzanie przez pielęgniarkę ze specjalizacja pielęgniarstwa ratunkowego oraz ratowników medycznych przygotowania naszych pracowników z zakresu udzielania I pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.