Informacja o dofinansowaniu zakupu ze środków prewencyjnych PZU Życie SA

Informacja o dofinansowaniu zakupu ze środków prewencyjnych PZU Życie SA


Dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA zadania polegającego na dofinansowaniu zakupu wyposażenia sali do szkolenia pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z PZU SA zakupiono:
1. 1 szt. Fantom osoby dorosłej Resusci Anne QCPR Torso Rechargeable
2. 1 szt. Fantom dziecka Prestan, tors ze wskażnikiem LED- dziecko 7 la
3. 1 szt. Defibrylator treningowy AED Trainer XFT-120-c+

Zakup ww. sprzętu został w całości sfinansowany ze środków funduszu prewencyjnego PZU SA w ramach prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych: likwidację istotnych zagrożeń w zakładach pracy związanych z utratą życia i zdrowia pracowników, zmniejszenie liczby wypadków oraz ograniczenie zachorowań, polegające na dofinansowaniu zakupu wyposażenia sali do szkolenia pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy na podstawie podpisanej Umowy Prewencyjnej Nr 2854/2022/PZUZ/21/Szczecin.