Święto Pracownika Służby Zdrowia

                     Obchodzone 7 kwietnia Święto Pracownika Służby Zdrowia nabiera znaczenia jak ni-gdy dotąd. Składając Wszystkim Pracownikom wyrazy uznania i wdzięczności za pełną poświę-cenia pracę na rzecz drugiego człowieka pragnę zwrócić uwagę jak ważną, odpowiedzialną i trudną rolę pełnią pracownicy pionu psychiatrii w życiu potrzebujących i cierpiących. Na co dzień zderzają się z trudną i ogromnie odpowiedzialną pracą opartą na szybkim rozpoznaniu i pomocy, aby chronić zdrowie i życie pacjentów często bezradnych w obliczu choroby. W od-działach ostrych leczą, otaczają opieką i pielęgnują chorych w stanach terminalnych, obciążo-nych chorobami otępiennymi, chorymi którzy żyją w swoim trudnym do zrozumienia świecie – ta praca związana jest z ogromnym obciążeniem psychicznym i fizycznym. Bardzo ważna grupa pracowników szpitala psychiatrycznego to terapeuci, to oni muszą na co dzień stanąć w obliczu cierpienia człowieka, kiedy choroba pozbawia – energii życiowej, motywacji, uniemożliwia re-lacje, wypełnianie ról zawodowych. Czeka nas Wszystkich okres szczególny, okres pracy w obliczu epidemii. Każdego dnia Państwa pracy towarzyszy stres i napięcie, ale w tym czasie to uderza ze zdwojoną siłą. Bądźcie silni. Niech na co dzień otacza Was życzliwość i serdeczność tych, których spotykacie na swojej drodze.

W imieniu Kierownictwa Szpitala Psychiatrycznego

Bożena Łapińska