BEZPIECZNIEJSZA WIELKANOC

BEZPIECZNIEJSZA WIELKANOC

SKŁADAMY OGROMNE PODZIĘKOWANIE

WSPARCIE FINANSOWE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

NA   PRZEBUDOWĘ  IZBY PRZYJĘĆ

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu ZOZ w Suwałkach dotację na dostosowanie Izby Przyjęć Szpital do przyjmowania pacjentów pobudzonych i agresywnych  z podejrzeniem zakażenia COVID-19  Izby Przyjęć. Dzięki tej dotacji  dokonujemy  szybkiego remontu polegającego na przebiciu ścian i utworzeniu  pomieszczeń do bezpiecznego  przyjmowania i badania pacjentów. Dodatkowo  utworzymy miejsca do obserwacji stanu zdrowia pacjentów i opieki nad nimi do czasu przyjazdu specjalistycznej karetki w przypadku potwierdzenia zakażenia. Należy także dodać, że w Izbie Przyjęć Szpitala Psychiatrycznego  niemal 70 %  przyjęć to przypadki nagłe, przyjęcia bez zgody, przyjęcia w asyście policji, pacjenci po próbach samobójczych, ostre psychozy  czy nagłe pogorszenia stanu zdrowia.  U większości tych pacjentów nie zbierzemy wiarygodnego wywiadu epidemiologicznego związanego nie tylko  z zagrożeniem COVID-19. Pomagamy tym chorym, bo taka jest nasza rola.  Wsparcie finansowe o którym zdecydował Marszałek Województwa  w ramach PODLASKIEGO PAKIETU ZDROWOTNEGO  wpłynie w sposób znaczny  na  poprawę bezpieczeństwa pracy personelu  Izby Przyjęć szpitala oraz pozwoli na wdrożenie dodatkowych procedur związanych z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 przy przyjęciu pacjentów.