Ogłoszenie

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu KIA CEE`D.

Szczegóły ogłoszenia

1% podatku na SPSPZOZ w Suwałkach

Drodzy pacjenci, odwiedzający oraz pracownicy SPSPZOZ w Suwałkach zwracamy się z prośbą do Państwa o dołączenie do grona darczyńców i ofiarowanie 1% podatku na cel naszego szpitala.

Wystarczy w zeznaniu podatkowym za rok 2016 wpisać nr KRS-0000064731, cel darowizny i odliczyć 1% podatku od należnego podatku.

Ogłoszenie

Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach zatrudni lekarzy w następujących dziedzinach: psychiatrii, neurologii, chorób wewnętrznych lub lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub lekarzy zainteresowanych specjalizacją z psychiatrii.

Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

Szczegółowe informacje: Sekretariat SPSP ZOZ w Suwałkach ul. Szpitalna 62 w godzinach 8.00 – 14.00 lub tel. 87 562 64 02 lub email: sekretariat@spspzoz.pl

Podziękowanie

…„Nie czas nam jest dany ale chwile… „

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim Państwu ,
którzy w bolesnych chwilach po śmierci mojego Ojca dzielili ze mną smutek, wsparli słowami otuchy i serdeczną myślą oraz okazali wiele serca, życzliwości i uczestniczyli tak licznie w uroczystościach pogrzebowych składam serdeczne podziękowanie.
Dziękuję także za pomoc, współczucie i piękne kwiaty.
Ogromne podziękowanie przekazuję także w imieniu Całej Rodziny Wszystkim, którzy pomagali i wspierali nas w dniach jego ciężkiej choroby. Jesteśmy wdzięczni Pracownikom Oddziału Somatycznego Szpitala za okazywaną serdeczność, pomoc i cierpliwość. Dziękujemy za profesjonalizm. Bezlitośnie nękała go choroba i pokonała. Ale dzięki Państwa opiece był pełen humoru i nadziei do końca swoich chwil.

Bożena Łapińska